INFOLINIA
+48 735 790 790

Przewodnik jak nadać znak CE – krok 2/10 WYBIERZ PRZEPISY ZASADNICZE

 Jak nadać znak CE, krok 1

Przepisy zasadnicze to dyrektywy Nowego Podejścia i odpowiednie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Rady. W tym kroku musisz wybrać odpowiednie przepisy. Jeśli nie zaklasyfikujesz swojego wyrobu do żadnej dyrektywy lub do żadnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, oznacza to, ze Twój wyrób nie może być oznakowany znakiem CE, lub zwyczajnie Twoja klasyfikacja jest wykonana błędnie.

W tej klasyfikacji pomoże Tobie – KLIKNIJ

Wszystkie dyrektywy i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – KLIKNIJ DYREKTYWY, poniżej odniesienia przepisów dla konkretnych grup produktowych:

 • wyroby budowlane CPR– kliknij,
 • maszyny i urządzenia MD – kliknij,
 • wyroby niskonapięciowe LVD– kliknij,
 • wyroby elektroniczne (kompatybilność) EMC – kliknij,
 • wyroby elektryczne i elektroniczne (substancje niebezpieczne) RoHS – kliknij,
 • wyroby radiowe RED – kliknij,
 • wyroby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem ATEX – kliknij,
 • zabawki – kliknij,
 • urządzenia ciśnieniowe – kliknij,
 • proste zbiorniki ciśnieniowe – kliknij,
 • środki ochrony indywidualnej PPE / ŚOI – kliknij,
 • łodzie i jachty rekreacyjne – kliknij,
 • urządzenia pomiarowe MID – kliknij,
 • nieautomatyczne urządzenia ważące NAWI – kliknij,
 • fajerwerki i wyroby pirotechniczne – kliknij,
 • materiały wybuchowe do użytku cywilnego – kliknij,
 • urządzenia spalające paliwa gazowe GAD – kliknij,
 • windy (dźwigi) – kliknij,
 • wyroby medyczne MDR – kliknij,
 • wyroby medyczne aktywnego osadzenia – kliknij,
 • wyroby medyczne in vitro – kliknij,
 • wyroby podlegające pod ekoprojekt – kliknij,
 • wyroby wymagające ograniczenia hałasu OND – kliknij,
 • urządzenia linowe – kliknij,
 • produkty nawozowe – kliknij,
 • drony / bezzałogowe systemy powietrzne – kliknij,

 

Pamiętaj, że jeden wyrób może wymagać zastosowania wielu dyrektywy i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady! W jednej deklaracji zgodności możesz mieć wiele dyrektyw i rozporządzeń oraz wiele norm i norm zharmonizowanych!

Wybierz także odpowiedni MODUŁ OCENY ZGODNOŚCI.

  

Wprowadzasz znak CE na;

 • Znak CE na maszyny i urządzenia – kliknij
 • Znak CE na wyroby budowlane – kliknij
 • Znak CE na  wyroby elektryczne – kliknij
 • Znak CE na wyroby elektroniczne – kliknij
 • Oznaczenie CE na  zabawki – kliknij
 • Oznaczenie CE na wyroby medyczne – kliknij
 • Oznaczenie CE na nawozy – kliknij
 • Oznaczenie CE na wyroby ciśnieniowe – kliknij
 • Oznakowanie CE na drony, bezzałogowe sytemy powietrzne - kliknij
 • Oznakowanie CE na środki ochrony indywidualnej (PPE / ŚOI) - kliknij
 • Oznakowanie CE na proste zbiorniki ciśnieniowe – kliknij
 • Jesteś importerem wyrobów podlegających pod znakowanie CE – kliknij
 • Jesteś pracownikiem agencji celnej lub urzędu celnego - kliknij

 

Jak nadać znak CE - krok 1/10 Jak nadać znak CE - krok 2/10 Jak nadać znak CE - krok 3/10

Jak nadać znak CE - krok 4/10 Jak nadać znak CE - krok 5/10 Jak nadać znak CE - krok 6/10

 Jak nadać znak CE - krok 7/10 Jak nadać znak CE - krok 8/10 Jak nadać znak CE - krok 9/10 Jak nadać znak CE - krok 10/10

Pozostałe kroki, które doprowadzą Cię do znaku CE:


Chcesz nauczyć się wykonywania procesu oceny zgodności? Chcesz samodzielnie nadać znak CE? Zadzwoń +48 735 790 790 lub zapoznaj się z naszymi szkoleniami CE i szkoleniami CE online.

Nie chcesz samemu wdrażać oznakowania CE? Nie masz możliwości technicznych, przeprowadzania badań, testów? Nie chesz samodzielnie wykonać analizy ryzyka? Nie masz czasu na zrobienie dokumentacji. Skontaktuj się z nami +48 61 830 81 81 lub KLIKNIJ

 

 

Oznakowanie CE film      Oznakowanie CE - film CE-Polska       Animacja o znaku CE

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 07 lutego 2023 – 202302071756 (ostania aktualizacja) – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

 

Konatakt ZNAK CE

Przygotował

Jędrzej Borowiak,

Centrum Certyfikacji

CECE-Polska

public relations