INFOLINIA
+48 735 790 790

Podstawy

Oznakowanie CE / oznaczenie CE / znak CE -  PODSTAWY CERTYFIKACJI CE

 

 

Co oznacza znak CE?

Znak CE to Conformite Europeenne - zgodność europejska (Ważne: Certyfikat CE to niepoprawna nazwa, która nie funkcjonuje w systemem prawnym związanym z ocena zgodności). Umieszczenie znaku CE na wyrobie jest deklaracją producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia lub rozporządzeń związanych procesem oceny zgodności (wszystkie przepisy znajdziesz w menu DYREKTYWY). Potwierdzeniem nadania znaku CE jest dokument nazywany deklaracją zgodności UE, deklaracją zgodności WE, deklaracją właściwości użytkowych (DWU - tylko dla wyrobów objętych 305/2011 CPR - wyroby budowlane).

 

Rysunek 1 Grafika pokazująca proporcje znaku CE - znak CE musi mieć co najmniej 5 mm wysokości


 

Kto może nadać znak CE?

Oznakowanie CE może nadać producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Importer lub dystrybutor, który nie uzyskał statusu upoważnionego przedstawiciela nie może nadać znaku CE na wyrób.


 

Kto może pomóc we wdrażaniu znaku CE?

Kompleksowe procesy wdrożenia znaku CE w Polsce przeprowadza CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska. Chcesz wdrożyć oznakowanie CE, zadzwoń tel +48 61 830 81 81.


 

Czy oznaczenie CE jest obowiązkowym czy dobrowolnym oznakowaniem?

Jeżeli wyrób podlega pod którąś z dyrektyw Nowego Podejścia oznakowanie CE jest obowiązkowe. Nie można nadać oznakowania CE na wyroby, które nie podlegają pod dyrektywy Nowego Podejścia.


 

Kto oferuje szkolenia ze znakowania CE?

Najszerszy zakres tematyczny szkoleń z oznakowania CE i znaku budowlanego B, posiada Centrum Certyfikacji CECE – Polska. To samo tyczy się szkoleń dedykowanych realizowanych na zamówienie firm. Centrum Certyfikacji CECE – Polska to największa firma kompleksowo wdrażająca oznaczenie CE, doradzająca w zakresie procesów oceny zgodności, i ostatecznie największa firma szkoleniowa. Firma szkoli ponad 10 000 ludzi rocznie. Klientami firmy są między innymi: VOLKSWAGEN, KGHM, UNILEVER, IKEA, PROCTER & GAMBLE (P&G), GM, ALSOM, HOCHLAND, BOMBARDIER, MOTOROLA, HUSQVARNA, SKANSKA, STRABAG, PHILIPS, FUJITSU, SIEMENS, VOLVO czy SCANIA. Więcej o szkoleniach – telefon informacyjny +48 61 830 81 81 lub SZKOLENIA>>>.


 

Czy producent lub upowaniony przedstawiciel może nadać oznakowanie CE samu, czy potrzebuje do tego jednostki notyfikowanej? 

Większość wyrobów podlega pod tak zwany moduł A czyli moduł samooceny producenta. Jeśli mamy do czynienia z innym modułem, potrzebujesz działań strony trzeciej. W sprawie szczegółów skorzystaj z infolinii +48 735 790 790.


 

Czym jest certyfikat CE?

Pojęcie "Certyfikat CE" w nomenklaturze dyrektyw Nowego Podejścia nie istnieje. Jeśli ktoś mówi o certyfikacie CE to najprawdopodobniej chodzi mu o deklarację zgodności (rodzaje deklaracji zgodności: deklaracja zgodności UE, deklaracja zgodności WE, krajowa deklaracja zgodności, deklaracja właściwości użytkowych).


 

Czym jest deklaracja zgodności CE?

Deklaracja zgodności CE obecnie nie istnieje w prawie związany z dyrektywami Nowego Podejścia i rozporządzeniami związanymi z procesami oceny zgodności (procesami CE). Definicja deklaracji zgodności CE wiele lat temu pojawiła się w niefortunnym (błędnym) tłumaczeniu ministerstwa. Deklaracja zgodności CE w obecnym stanie prawnym nie istnieje. Jeśli otrzymałeś deklarację zgodności CE oznacza to, że posiadasz błędnych / podrobiony / fałszywy / nic nie warty dokument!


 

Czym jest deklaracja zgodności?

Deklaracja zgodności jest potwierdzeniem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że określony w niej wyrób spełnia wszystkie przepisy zasadnicze, którym podlega (przepis zasadniczy jest dyrektywą Nowego Podejścia). Tym samym deklaracja jest potwierdzeniem, że wyrób spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa i jakości określone w przepisach europejskich zarówno zasadniczych jak i szczegółowych (normy zharmonizowane).


 

Czym jest Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU / DoP)?

Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU (ang. Declaration of Performance DoP) jest potwierdzeniem, że wyrób rozporządzenia 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych. Deklaracja Właściwości użytkowych to specjalny rodzaj deklaracji zgodności zarezerwowany tylko dla wyrobów budowlanych które są oznakowane znakiem CE (nie dotyczy wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B). 


 

Czym są przepisy zasadnicze?

Przepisy zasadnicze to nic innego jak dyrektywy Nowego Podejścia. Przepisy te są dostęne na tej stronie internetowej w menu DYREKTYWY.


 

Czym są przepisy szczegółowe?

Przepisy szczegółowe to normy mające status norm zharmonizowanych (normy, których zastosowanie powoduje spełnienie zasadniczych wymagań zawartych w dyrektywach Nowego Podejścia). Normy zharmonizowane można kupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym www.PKN.pl.


 

Gdzie można dowiedzieć się więcej o znaku CE?

Można skorzystać z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego +48 735 790 790.


 

Gdzie można przejść szkolenie z oznaczenia CE?

Najlepiej wybrać szkolenia, lidera rynku, firmy która przeszkoliła tysiące przedsiębiorców i ich pracowników. Na polskim rynku numerem jeden jest CE-Polska. Dostępne są następujące tematy szkoleń:


 

Jak rozpocząć samodzielne działania w zakresie oznakowania CE?

Samodzielne działania najlepiej rozpocząć od przeanalizowania przepisów zasadniczych – DYREKTYWY i zapoznania się z normami zharmonizowanymi. Drogę do udowodnienia zgodności warto także rozpocząć od przejście odpowiedniego szkolenia tematycznego z zakresu znakowania CE – KLIKNIJ


 

Dlaczego niektóre deklaracje zgodności nazywają się deklaracjami zgodności WE, inne deklaracjami zgodności UE, a jeszcze inne deklaracjami zgodności CE?

 

Po pierwsze wyjaśnić należy skróty. WE – to skrót oznaczający Wspólnotę Europejską. UE – to skrót oznaczający Unię Europejską.

„Deklaracje zgodności CE" – nie istnieją w nomenklaturze przepisów związanych ze znakiem CE. Wyjątkiem były pierwsze, błędnie tłumaczone dyrektywy, jednak jeszcze raz zaznacza się, że nazwa deklaracja zgodności CE to błąd.

„Deklaracje zgodności WE” dotyczą dyrektyw wydanych do roku 2010. Dyrektywy i rozporządzenia w sprawach oznakowania CE wydane po 2010 wymagają już „deklaracji zgodności UE”. Jeśli deklaracja zgodności zawiera stare i nowe dyrektywy / rozporządzenia, to możliwe jest wydanie „deklaracji zgodności UE / WE” (ewentualnie „deklaracji zgodności WE / UE” albo „deklaracji zgodności UE / deklaracji zgodności WE”).


 

Znak CE czy znak B dla wyrobów budowlanych?

Wyroby budowlane to specyficzna grupa wyrobów w kontekście zgodności europejskiej. Rozporządzenie CPR (rozporządzenie 305/2011 – dokument europejski) dopuściło tak zwane znakowanie krajowe. W Polsce znakowaniem krajowym stał się znak budowlany B. Znak budowlany B stosujemy jeśli wyrób budowlany podlega normie krajowej lub krajowej ocenie technicznej. Dokumentem wieńczącym proces oceny zgodności jest krajowa deklaracja właściwości użytkowych.

Znak CE stosujemy jeśli na wyrób budowlany mamy normę zharmonizowaną lub europejską ocenę techniczną. Dokumentem wieńczącym proces oceny zgodności jest deklaracja właściwości użytkowychWIĘCEJ >>> lub WIĘCEJ >>>


 

Jak kształtują się koszty wdrożenia oznakowania CE?

Koszty kompleksowego wprowadzenia znaku CE z reguły rozpoczynają się od 20 000 złotych netto + 23% VAT. Koszty badań np. EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) rozpoczynają się od 1200 złotych netto + 23% VAT i w większości przypadków nie przekraczają 14 500 złotych netto + 23% VAT. Potrzebujesz więcej informacji zadzwoń do laboratorium +48 61 830 81 81.


 

Czy można wdrożyć oznakowanie CE taniej ?

Znak CE można wdrożyć za niewielkie pieniądze korzystając z dostępnych na rynku szkoleń. Warto żeby szkolenia miały obszerne materiały w wersji papierowej, dostęp do przepisów i infolinię informacyjną. Więcej o szkoleniach – SZKOLENIA ZNAK CE.