INFOLINIA
+48 735 790 790

ZNAK CE / OZNACZENIE CE / OZNAKOWANIE CE - PODSTAWY CERTYFIKACJI

 Znak CE i oznakowanie CE - Podstawy certyfikacji - CECE Polska

 

 

 

ZNAK CE - Akademia CE - dowiedz się więcej

W Polsce jak i w Unii Europejskiej można skorzystać z AKADEMII CE. Celem działalności Akademii jest promowanie działań samodzielnych w zakresie procesów oceny zgodności (znakowania CE). Działania samodzielne pozwalają na ograniczanie kosztów certyfikacji CE zewnętrznej, a zarazem legalne wprowadzenie wyrobów do obrotu i do użytku.

Akademia działa od roku 2003. Akademia CE to ponad 30 doświadczonych trenerów (szefie grup doradczych pracujący przy przeprowadzaniu procesów oceny zgodności w firmach certyfikacyjnych CE-Polska, CECE-Polska, firmach grupy JB-Investment), ponad 200 dni szkoleniowych każdego roku, ponad 1700 godzin szkoleniowych w roku, ponad 30 cykli szkoleniowych w całej Polsce (Akademia odwiedza między innymi takie miasta jak: Białystok, Bratysława /SK/ Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Lublana /SL/ Poznań, Radom, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Toruń, Warszawa, Zadar /HR/).

Chcesz samodzielnie przeprowadzić proces oceny zgodności i nadać znak CE? Chcesz zminimalizować koszty wprowadzenia znaku zgodności (oznaczenia CE)? Chcesz przyspieszyć proces oceny zgodności skorzystaj z AKADEMII CE. Telefon informacyjny +48 61 830 81 81.

 

 AKADEMIA CE -procesy oceny zgodności znakowanie CE

>>> WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ <<<


 

Co oznacza znak CE? - dowiedz się więcej

Znak CE to Conformite Europeenne - zgodność europejska (Ważne: Certyfikat CE to niepoprawna nazwa, która nie funkcjonuje w systemem prawnym związanym z ocena zgodności). Umieszczenie znaku  na wyrobie jest deklaracją producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia lub rozporządzeń związanych procesem oceny zgodności (wszystkie przepisy znajdziesz w menu DYREKTYWY). Potwierdzeniem nadania znaku jest dokument nazywany deklaracją zgodności UE, deklaracją zgodności WE, deklaracją właściwości użytkowych (DWU - tylko dla wyrobów objętych 305/2011 CPR - wyroby budowlane). 

 

Rysunek 1 Grafika pokazująca proporcje znaku CE - znak musi mieć co najmniej 5 mm wysokości. Znaku nie nalezy zniekształcać.


 

Co wymaga znaku CE ? - dowiedz się więcej  Co nie wymaga znaku CE ? - dowiedz się więcej

Znaku CE wymagają wyroby, które podlegają pod dyrektywy Nowego Podejścia i odpowiednie rozporządzenia. Wszystkie przepisy zgromadzono na niniejszej stronie w menu DYREKTYWY. Oznaczenia CE nie wymagają wyroby, które nie mają przepisów zasadniczych. Przykładowa lista wyrobów podlegających oznakowaniu CE po kliknięciu w niniejsze grafiki.

 

  Wyroby wymagające znaku CEWyroby nie wymagające znaku CE

Rysunek 2 Kliknięcie w grafike spowoduje przeniesienie na stronę z produktami, które wymagaja oznakowania CE i nie wymagają oznakowania CE 


 

Kto może nadać znak CE?

Oznakowanie CE może nadać producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Importer lub dystrybutor, który nie uzyskał statusu upoważnionego przedstawiciela nie może nadać znaku na wyrób.


 

Kto może pomóc we wdrażaniu znaku CE? - dowiedz się więcej

Kompleksowe procesy wdrożenia znaku CE w Polsce przeprowadza CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska. Chcesz wdrożyć oznakowanie CE, zadzwoń tel +48 61 830 81 81.


 

Czy oznaczenie CE jest obowiązkowym czy dobrowolnym oznakowaniem? - dowiedz się więcej

Jeżeli wyrób podlega pod którąś z dyrektyw Nowego Podejścia oznakowanie CE jest obowiązkowe. Nie można nadać oznakowania CE na wyroby, które nie podlegają pod dyrektywy Nowego Podejścia.


 

Kto oferuje szkolenia ze znakowania CE?

Najszerszy zakres tematyczny szkoleń z oznakowania CE i znaku budowlanego B, posiada Centrum Certyfikacji CECE – Polska. To samo tyczy się szkoleń dedykowanych realizowanych na zamówienie firm. Centrum Certyfikacji CECE – Polska to największa firma kompleksowo wdrażająca oznaczenie CE, doradzająca w zakresie procesów oceny zgodności, i ostatecznie największa firma szkoleniowa. Firma szkoli ponad 10 000 ludzi rocznie. Klientami firmy są między innymi: VOLKSWAGEN, KGHM, UNILEVER, IKEA, PROCTER & GAMBLE (P&G), GM, ALSOM, HOCHLAND, BOMBARDIER, MOTOROLA, NOKIA, OPE, HUSQVARNA, SKANSKA, STRABAG, PHILIPS, FUJITSU, SIEMENS, VOLVO czy SCANIA. Więcej o szkoleniach – telefon informacyjny +48 61 830 81 81 lub SZKOLENIA>>>.


 

Czy producent lub upoważniony przedstawiciel może nadać oznakowanie CE samu, czy potrzebuje do tego jednostki notyfikowanej? 

Większość wyrobów podlega pod tak zwany moduł A czyli moduł samooceny producenta. Jeśli mamy do czynienia z innym modułem, potrzebujesz działań strony trzeciej. W sprawie szczegółów skorzystaj z infolinii +48 735 790 790.


 

Czym jest certyfikat CE?

Pojęcie "Certyfikat CE" w nomenklaturze dyrektyw Nowego Podejścia nie istnieje. Jeśli ktoś mówi o certyfikacie CE to najprawdopodobniej chodzi mu o deklarację zgodności (rodzaje  dokumentów:: deklaracja zgodności UE, deklaracja zgodności WE, krajowa deklaracja zgodności, deklaracja właściwości użytkowych).


 

Czym jest deklaracja zgodności CE?

Deklaracja zgodności CE obecnie nie istnieje w prawie związany z dyrektywami Nowego Podejścia i rozporządzeniami związanymi z procesami oceny zgodności (procesami CE). Definicja deklaracji zgodności CE wiele lat temu pojawiła się w niefortunnym (błędnym) tłumaczeniu ministerstwa. Deklaracja zgodności CE w obecnym stanie prawnym nie istnieje. Jeśli otrzymałeś deklarację zgodności CE oznacza to, że posiadasz błędnych / podrobiony / fałszywy / nic nie warty dokument!


 

Czym jest deklaracja zgodności?

Dokument jest potwierdzeniem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że określony w niej wyrób spełnia wszystkie przepisy zasadnicze, którym podlega (przepis zasadniczy jest dyrektywą Nowego Podejścia). Tym samym deklaracja jest potwierdzeniem, że wyrób spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa i jakości określone w przepisach europejskich zarówno zasadniczych jak i szczegółowych (normy zharmonizowane).


 

Czym jest Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU / DoP)?

Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU (ang. Declaration of Performance DoP) jest potwierdzeniem, że wyrób rozporządzenia 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych. Deklaracja Właściwości użytkowych to specjalny rodzaj potwierdzenia zgodności zarezerwowany tylko dla wyrobów budowlanych, które są oznakowane znakiem CE (nie dotyczy wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B). 


 

Czym są przepisy zasadnicze?

Przepisy zasadnicze to nic innego jak dyrektywy Nowego Podejścia. Przepisy te są dostęne na tej stronie internetowej w menu DYREKTYWY.


 

Czym są przepisy szczegółowe?

Przepisy szczegółowe to normy mające status norm zharmonizowanych (normy, których zastosowanie powoduje spełnienie zasadniczych wymagań zawartych w dyrektywach Nowego Podejścia). Normy zharmonizowane można kupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym www.PKN.pl.


 

Gdzie można dowiedzieć się więcej o znaku CE?

Można skorzystać z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego +48 735 790 790.


 

Gdzie można przejść szkolenie z oznaczenia CE?

Najlepiej wybrać szkolenia, lidera rynku, firmy która przeszkoliła tysiące przedsiębiorców i ich pracowników. Na polskim rynku numerem jeden jest CECE-Polska. Dostępne są następujące tematy szkoleń:


 

Webinaria znak CE. Czym różnią webinaria dotyczące znaku CE od szkoleń otwartych?

Webinaria dotyczące oznakowania CE realizowane przez Centrum Certyfikacji CECE-Polska są usługa bliźniaczą dla szkoleń otwartych.

Różnice:

  • W czasie przerwy nie ma kawy, ciastek i lunchu.
  • Nie musisz dojeżdżać, szkolenie CE online możesz odbyć z każdego miejsca na świecie w którym masz dostęp do internetu.

Cechy wspólne:

  • 2-3 trenerów na każdą szkolna grupę.
  • Najwyższej jakości prezentacje.
  • Możliwość zadawania pytań w każdym momencie szkolenia (każdy uczestnik ma włączony mikrofon).
  • Materiały drukowane dostaniesz przed webinarem. Materiały dostarczy kurier.
  • Po szkoleniu masz dostęp do INFOLINII INFORMACYJNEJ i STREFY KLIENTA.

Zapraszamy na szkolenia CE w wersji ONLINE!


 

Jak rozpocząć samodzielne działania w zakresie oznakowania CE?

Samodzielne działania najlepiej rozpocząć od przeanalizowania przepisów zasadniczych – DYREKTYWY i zapoznania się z normami zharmonizowanymi. Drogę do udowodnienia zgodności warto także rozpocząć od przejście odpowiedniego szkolenia tematycznego z zakresu znakowania CE – KLIKNIJ


 

Dlaczego niektóre deklaracje zgodności nazywają się deklaracjami zgodności WE, inne deklaracjami zgodności UE, a jeszcze inne deklaracjami zgodności CE?

 

Po pierwsze wyjaśnić należy skróty. WE – to skrót oznaczający Wspólnotę Europejską. UE – to skrót oznaczający Unię Europejską.

„Deklaracje zgodności CE" – nie istnieją w nomenklaturze przepisów związanych ze znakiem CE. Wyjątkiem były pierwsze, błędnie tłumaczone dyrektywy, jednak jeszcze raz zaznacza się, że nazwa deklaracja zgodności CE to błąd.

„Deklaracje zgodności WE” dotyczą dyrektyw wydanych do roku 2010. Dyrektywy i rozporządzenia w sprawach oznakowania CE wydane po 2010 wymagają już „deklaracji zgodności UE”. Jeśli deklaracja zgodności zawiera stare i nowe dyrektywy / rozporządzenia, to możliwe jest wydanie „deklaracji zgodności UE / WE” (ewentualnie „deklaracji zgodności WE / UE” albo „deklaracji zgodności UE / deklaracji zgodności WE”).


 

Znak CE czy znak B dla wyrobów budowlanych?

Wyroby budowlane to specyficzna grupa wyrobów w kontekście zgodności europejskiej. Rozporządzenie CPR (rozporządzenie 305/2011 – dokument europejski) dopuściło tak zwane znakowanie krajowe. W Polsce znakowaniem krajowym stał się znak budowlany B. Znak budowlany B stosujemy jeśli wyrób budowlany podlega normie krajowej lub krajowej ocenie technicznej. Dokumentem wieńczącym proces oceny zgodności jest krajowa deklaracja właściwości użytkowych.

Znak CE stosujemy jeśli na wyrób budowlany mamy normę zharmonizowaną lub europejską ocenę techniczną. Dokumentem wieńczącym proces oceny zgodności jest deklaracja właściwości użytkowychWIĘCEJ >>> lub WIĘCEJ >>>


 

Czy maseczka musi mieć znak CE (KORONAWIRUS / SARS-COv-2 / convid-19) ?

Po pierwsze żadna maseczka / półmaska / ćwierćmaska nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa przed zarażeniem Koronawirusem. Wyroby, które zapewniają bezpieczeństwo to maski pełnej izolacji. Po drugie maski dzielimy na dwie kategorie:

  • Maski medyczne np. maski chirurgiczne (główny nacisk ochrony nie jest położony na użytkownika)
  • Maski ochronne np. maski antysmogowe (główny nacisk ochrony położony jest na użytkownika)

Maski będące wyrobami medycznymi i maski, które są środkami ochrony indywidualnej wymagają oznakowania CE i deklaracji zgodności WE lub deklaracji zgodności UE. Jeśli chcesz się chronić przed Koronawirusem, pamiętaj że dla osoby zdrowej długotrwałe noszenie maski jest działaniem zagrażającym. W mokrej masce  (para wodna) idealnie rozwijają się bakterie i wirusy. Więcej o maskach i koronawirusie : 


 

Co oznacza WEEE?

Waste of Electrical and Electronic Equipment czyli po polsku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. WEEE dotyczy utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych i początkowo precyzowane było w dyrektywie WEEE czyli dyrektywie 2002/96/WE. Obecnie  mówimy o dyrektywie WEEE 2 czyli dyrektywie 2012/19/UE. Więcej informacji >>>WEEE SZCZEGÓŁY<<< lub >>>WEEE PRZEPISY<<<


Jak kształtują się koszty wdrożenia oznakowania CE?

Koszty kompleksowego wprowadzenia znaku z reguły rozpoczynają się od 20 000 złotych netto + 23% VAT. Koszty badań np. EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) rozpoczynają się od 1200 złotych netto + 23% VAT i w większości przypadków nie przekraczają 14 500 złotych netto + 23% VAT. Koszty preprowadzenia procesu oceny zgodności w Polsce są niższe niż w Unii Europejskiej.Potrzebujesz więcej informacji zadzwoń do laboratorium +48 61 830 81 81.


 

Czy można wdrożyć oznakowanie CE taniej ?

Znak CE można wdrożyć za niewielkie pieniądze korzystając z dostępnych na rynku szkoleń. Warto żeby szkolenia miały obszerne materiały w wersji papierowej, dostęp do przepisów i infolinię informacyjną. Więcej o szkoleniach – SZKOLENIA ZNAK CE


 

Potrzebujesz Informacje dodatkowe w sprawie produktów do oznaczenia CE?

Informacje dodatkowe w sprawie Twojego wyrobu, dostarczy INFOLINIA - telefon +48 735 790 790. Infolinia działa codziennie w godzinach od 8:15 dp 15:45.


 

FILMY ZNAK CE / FILMY OZNAKOWANIE CE / FILMY OZNACZENIE CE

 

FIlm znak CE 1          Film oznakowanie CE 2