INFOLINIA
+48 735 790 790

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Deklaracja zgodności UE - jest dokumentem wystawionym przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w celu potwierdzenia zgodności z przepisami zasadniczymi czyli  dyrektywami Nowego Podejścia.

Wystawienie deklaracji zgodności UE pozwala na naniesienie oznakowania CE na dany wyrób.

Deklaracja zgodności UE to dokument charakterystyczny na przykład dla:

 • dyrektywy LVD - dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
 • dyrektywy EMC - dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 20147/30/UE.
 • dyrektywy RAD - dyrektywy radiowej 2014/53/UE.
 • dyrektywy ATEX - dyrektywy 2014/34/UE.
 • dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE.
 • dyrektywy prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE.
 • dyrektywy łodzi i jachtów rekreacyjnych 2013/53/UE.
 • dyrektywy MID - dyrektywy urządzeń pomiarowych 2014/32/UE.
 • dyrektywy NAWI - dyrektywy nieautomatycznych urządzeń ważących 2014/31/UE.
 • dyrektywy fajerwerków 2014/29/UE.
 • dyrektywa materiałów wybuchowych do użytku cywilnego 2014/28/UE.
 • dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE.

 

Starsze dyrektywy wymagają wystawienia Deklaracji Zgodności WE.

Rozporządzenie 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych wymaga wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP).

 

Każda dyrektywa może mieć odrębne wymagania związane z treścią deklaracji zgodności UE. Standardowe elementy deklaracji zgodności UE:

 • napis: DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE,
 • data wydania,
 • model produktu / produkt (numer produktu, typu, partii lub serii),
 • nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
 • informacja, że deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
 • przedmiot deklaracji (identyfikacja produktu umożliwiająca odtworzenie jego historii; może zawierać obraz barwny wystarczająco wyraźny)
 • odniesienie do przepisów szczegółowych,
 • odniesienie do przepisów zasadniczych,
 • informacje dodatkowe (np. odwołanie do działań jednostki notyfikowanej, jeśli brała udział w procesie certyfikacji)
 • podpis osoby reprezentującej firmę (właściciel, lub reprezentacja określona w KRS),

Wystawienie idealnej deklaracji zgodności UE to zadanie trudne. Z jednej strony wymaga biegłej znajomości przepisów zasadniczych (dyrektyw Nowego Podejścia), z drugiej wymaga ogromnej wiedzy na temat przepisów szczegółowych (norm zharmonizowanych). Niestety na rynku zdecydowana większość deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, krajowych deklaracji zgodności oraz deklaracji właściwości użytkowych jest wystawiona błędnie, co podlega karze finansowej, a często wycofania produktu z rynku.

 

Potrzebujesz więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81.