INFOLINIA
+48 735 790 790

Polityka prywatności

Serwis Cece-polska.pl prowadzony przez Cece-polska.pl Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu bezwzględnie przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych teraz i w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

Za przetwarzanie danych uznaje się operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Cece-polska.pl informuje, że dane osobowe Uczestników zbiera i przetwarza w następujących celach:

1.Dokonywanie we własnym zakresie lub na zlecenie Partnerów Programu badań marketingowych, analiz rynkowych i konsumenckich, w tym badań poziomu zadowolenia Uczestników ze świadczonych usług. Uzyskane dane osobowe będą wykorzystywane do badania preferencji Uczestników i dostosowywania oferty Programu do ich oczekiwań, jak również służą do wyliczeń statystycznych i stworzenia zbiorowego wizerunku Uczestników niezbędnego do współpracy z partnerami marketingowym.

2.Należytego wykonywania przez Cece-polska.pl zadań, które są celem jego działalności, w tym informowania go o zmianach w Programie, nowych ofertach Partnerów, nowych możliwościach technicznych Serwisu;

3.Marketingu bezpośredniego produktów lub usług Cece-polska.pl

 

OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Uczestników uzyskane przez Cece-polska.pl z formularzy rejestracyjnych, oraz w terminach późniejszych, są zabezpieczone przed wglądem i używaniem przez osoby trzecie. Cece-polska.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych osobowym wyłącznie osobom uprawnionym.

Niezależnie od udzielonej zgody na przetwarzanie przez Uczestnika, Cece-polska.pl zobligowany jest do ujawnienia danych osobowych Uczestników podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa w trybie art. 29 i 30 ustawy z dnia o ochronie danych osobowych (np. Policji czy też jednostkom prokuratury).

 

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA

Cece-polska.pl gwarantuje Uczestnikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. W tym celu Uczestnicy kontaktują się przy użyciu adresu elektronicznego cece-polska@cece-polska.pl.

 

UPRAWNIENIA Cece-polska.pl

Cece-polska.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Za zgodę Uczestnika na proponowane zmiany uznaje się dalsze korzystanie z Serwisu. Polityka Prywatności jest dostępna na stronie homeprofit.pl/policy

Korzystając z serwisu Cece-polska.pl Uczestnik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności. W przypadku zmiany stanowiska w przedmiocie akceptacji treści Polityki Prywatności po rejestracji, Użytkownik jest proszony o odesłanie pocztą karty Programu, zaniechanie korzystania z Serwisu i tym samym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.