INFOLINIA
+48 735 790 790

Kto wdraża znak CE ?

Zatem kto wdraża znak CE ?

Producent lub upoważniony przedstawiciel. Nikt więcej nie ma kompetencji do nadania oznakowania CE. Za producenta / upoważnionego przedstawiciela uważamy:

  • „producent” to każda osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i oferuje ten produkt pod własną nazwą lub znakiem towarowym;
  • „upoważniony przedstawiciel” to osoba fizyczna lub prawna, mająca siedzibę we Wspólnocie, posiadająca pisemne pełnomocnictwo od producenta do działania w jego imieniu w odniesieniu do określonych zadań;