INFOLINIA
+48 735 790 790

Wymogi dla znaku CE

Wymogi dla znaku CE ? Jakie wymogi stwarzają dyrektywy Nowego Podejścia ?

Jeśli wyrób podlega pod którąkolwiek z dyrektyw wymienionych w menu DYREKTYWY na niniejszej stronie internetowej czyli jest np.  aktywnym wszczepialnym urządzeniem medycznym, fajerwerkiem, koleją linową do transportu osób, kotłem grzejnym opalanym paliwami płynnymi lub gazowymi, maszyną, materiałem budowlanym (znak CE lub znak budowlany B), materiałem wybuchowym do użytku cywilnego, prostym zbiornikiem ciśnieniowym, przyrządem pomiarowym, radiowym i telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, rekreacyjną jednostką pływającą (łodzie i jachty rekreacyjne), sprzętem i system ochronnym przeznaczonym do stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu, sprzętem niskonapięciowym czyli sprzętem elektrycznym przeznaczony do stosowania w określonym przedziale napięcia, środkiem ochrony indywidualnej, urządzeniem ciśnieniowym, urządzeniem medycznym, urządzeniem medycznym in vitro, urządzeniem spalającym paliwa gazowe, wagą nieautomatyczną, windą, wyrobem elektronicznym posiadające np. aktywną elektronikę, zabawką, musi posiadać znak CE.

 

Wwmogi dla znaku CE

Rysunek 1 Wymogi dla znaku CE: znak CE musi zachować wyżej określone proporcje i mieć co najmniej 5 mm. Znak CE musi być trwale naniesiony na wyrób.

 

Żeby wdrożyć znak CE należy (wymogi dla znaku CE):

  • Spełnić wymogi przepisów zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia i Rozporządzenia).
  • Spełnić wymogi przepisów szczegółowych (normy zharmonizowane do dyrektywy Nowego Podejścia, lub ustalenia wyższe niż normy, które gwarantują poziom bezpieczeństwa nie niższy niż w normach zharmonizowanych).
  • Wykonać odpowiednie badania.
  • Przygotować dokumentację techniczną.
  • Przeprowadzić analizę ryzyka.
  • Przygotować instrukcje / Dokumentacje – techniczno – ruchowe.
  • Odpowiednio oznakować wyroby.
  • Przeprowadzić działania jakościowe.
  • Wystawić deklarację zgodności UE / deklaracje zgodności WE / deklarację właściwości użytkowych (dla wyrobów budowlanych podlegających rozporządzeniu 305/2011).

 

Wymogi dla znaku CE są trudne do spełnienia, jednak jeśli wyrób podlega pod dyrektywy Nowego Podejścia, to znak CE jest jedyną droga do wprowadzenia wyrobu na Europejski Obszar Gospodarczy. Oznaczenia CE nie można wdrożyć na wyroby nie podlegające pod dyrektywy Nowego Podejścia. Nadanie znaku CE na wyroby go nie wymagające jest karane. Nie nadanie znaku CE na wyroby, które do wymagają (podlegają pod dyrektywy Nowego Podejścia) jest również karane.

 

Potrzebuje wdrożyć znak CE lub znak budowlany B, skorzystaj ze szkoleń organizowanych przez instytucję odpowiedzialną za udzielanie informacji na temat dyrektyw Nowego Podejścia w Polsce i realizującą działania Europejskiego Punktu Konsultacyjnego ds. znaku CE – więcej o szkoleniach kliknij link: https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

 

Więcej informacji udzielą również konsultanci Europejskiego Punktu Konsultacyjnego – numer infolinii tel. +48 735 790 790.