INFOLINIA
+48 735 790 790

CE w Polsce

CE w Polsce obowiązuje od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Obecnie Europejski Obszar Gospodarczy składa się z krajów UE i krajów EFTA czyli: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.  

 

CE w Polsce jak i na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym wymagają: aktywne wszczepialne urządzenia medyczne, fajerwerki, koleje linowe do transportu osób, kotły grzejne opalane paliwami płynnymi lub gazowymi, maszyny, materiały budowlane (znak CE lub znak budowlany B), materiały wybuchowe do użytku cywilnego, proste zbiorniki ciśnieniowe, przyrządy pomiarowe, radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe, rekreacyjne jednostki pływające (łodzie i jachty rekreacyjne), sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu, sprzęt niskonapięciowy czyli sprzęt elektryczny przeznaczony do stosowania w określonym przedziale napięcia, środki ochrony indywidualnej, urządzenia ciśnieniowe, urządzenia medyczne, urządzenia medyczne in vitro, urządzenia spalające paliwa gazowe, wagi nieautomatyczne, windy, wyroby elektroniczne, zabawki.

Wyroby, które mają logo CE muszą mieć przeprowadzoną pełną procedurę oceny zgodności. Na procedurę oceny zgodności składa się wykonanie dokumentacji, testów, wykazania zgodności z dyrektywami i normami, analizy ryzyka, zakładowe kontrole produkcji itd. Procedura oceny zgodności potwierdzona zostaje deklaracją zgodności UE, deklaracją zgodności WE, deklaracją właściwości użytkowych (tylko dla produktów budowlanych w myśl rozporządzenia Rady Unii - 305/2011) . Procedura oceny zgodności muszą być udokumentowane, nie mogą być zdeklarowane bez wykonania procedury oceny zgodności.

Za wprowadzenie znaku CE odpowiada zawsze producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Naniesienie CE w Polsce pozwala na swobodne przemieszczanie się wyrobu po Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Dla polskich przedsiębiorców uruchomiony został Europejski Punkt Konsultacyjny, który działa w dni robocze w godzinach 8:15 – 15:45 – kontakt telefoniczny +48 735 790 790.

Główna instytucja wspierająca przedsiębiorców to CENTRUM CERTYFIKACJI CECE–Polska – kontakt telefoniczny +48 61 830 81 81.

CE w Polsce obowiązuje od ponad 10 lat. Potrzebujesz więcej informacji skorzystaj ze szkoleń - https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce