INFOLINIA
+48 735 790 790

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - obowiązuje od 1 stycznia 2017

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym B Dz.U.16.1966, które zastąpiło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.04.198.2041, zastąpiło dotychczas obowiązują krajową deklaracje zgodności, nowym dokumentem , którym jest krajowa deklaracja właściwości użytkowych. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest bardzo podobna do dokumentu zapoczątkowanego w CPR 305/2011 wraz z późniejszymi zmianami, czyli do deklaracji właściwości użytkowych. Wyróżnikiem na pewno prócz odniesienia do przepisów krajowych jest konieczność zawarcia informacji o miejscu produkcji. Krajową deklarację właściwości wystawia się na podstawie normy mającej status normy krajowej (norma nie może mieć statusu normy wycofanej) lub na podstawie KOT – krajowej oceny technicznej (krajowa ocena techniczna, zastąpiła od 1 stycznia 2017, krajowe aprobaty techniczne). 

 

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B i zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2017. Dla wyrobów, które nie były wyszczególnione w Dz.U.04.198.2004 krajowa deklaracja właściwości użytkowych zaczyna obowiązywać od 30 czerwca 2018 roku.

 

Wzór KRAJOWEJ DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

:

 


Przepis źródłowy – link bezpośredni www.ce-polska.pl/rozporzadzenie-305-2011-w-sprawie-wyrobow-budowlanych-cpr 

Potrzebujesz więcej informacji na temat krajowej deklaracji właściwości użytkowych, znaku budowlanego B, rozporządzenia CPR 305/2011, znaku CE dla wyrobów budowlanych skorzystaj ze szkoleń – bezpośredni link www.ce-polska.pl/wyroby-budowlane---oznaczenie-ce-lub-b---szkolenie-.html

Maszy pytania w sprawach znaku CE lub znaku budowlanego B skorzystaj z bezpłatnej INFOLINII ds. oznakowania CE (Europejski Punkt Konsultacyjny do spraw oznakowania CE) bezpośredni link www.ce-polska.pl/europejski-punkt-konsultacyjny-znak-ce 

 


 

Poniżej do pobrania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym B - które w załączniku 2 określa jak ma wyglądać KRAJOWA DEKLRACJA WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWYCH.