INFOLINIA
+48 735 790 790

Wystawianie deklaracji zgodności. Kto wystawia deklarację zgodności WE / deklarację zgodności UE / deklarację właściwości użytkowych / krajową deklaracje właściwości użytkowych ?

Wystawienie deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE / deklaracji właściwości użytkowych / krajowej deklaracji właściwości użytkowych to zadanie zarezerwowane dla producenta. Dokument nie może być wystawiony przez importera czy dystrybutora, ani przez jednostkę notyfikowaną czy laboratorium badawcze.

 

Wystawienie deklaracji zgodności to potwierdzenie nadania znaku CE 

Wystawienie deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE / deklaracji właściwości użytkowych / krajowej deklaracji właściwości użytkowych to potwierdzenie, że wyrób spełnia wszystkie wymagania przepisów zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia, rozporządzenia) oraz przepisów szczegółowych (normy zharmonizowane). Wystawienie deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE lub deklaracji właściwości użytkowych wymaga naniesienie znaku CE na wyrób. Wystawienie krajowej deklaracji właściwości użytkowych wymaga naniesienia na wyrób znaku budowlanego B.

 

Więcej o różnych rodzajach deklaracji zgodności – kliknij w poniższy link:

https://www.ce-polska.pl/deklaracja-zgodnosci

 

Masz pytania jak wystawić deklarację zgodności WE / UE, deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację właściwości użytkowych skorzystaj z Europejskiego Punktu Konsultacyjnego – infolinia +48 735 790 790.

 

Centrum Certyfikacji CECE-Polska zaprasza także na szkolenia dotyczące wprowadzania oznakowania CE. Każde szkolenie pokazuje jak wystawić odpowiednią deklarację. Więcej informacji – kliknij w poniższy link:

https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

 

Rysunek 1 Przykład deklaraci zgodności UE