INFOLINIA
+48 735 790 790

ZNAK CE zabawki – czy zabawki wymagają znaku CE ?

Znak CE zabawki ? Czy zabawki wymagają przeprowadzenia procedury oceny zgodności ? Jeżeli dziecko w wieku do 14 roku życia, używa danego przedmiotu podczas zabawy to mamy do czynienia z zabawką w myśl dyrektywy 2009/48/WE (dyrektywa TOYS):

  • Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek

Jeśli mamy do czynienia z zabawką w myśl dyrektywy 2009/48/WE to dla zabawki musimy przeprowadzić proces oceny zgodności i finalnie oznakować ją znakiem CE. W procesie znakowania CE zabawki wykorzystuje się następujące normy zharmonizowane: EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN 71-4, EN 71-5, EN 71-7, EN 71-8, EN 71-12, EN 71-13, EN 71-14, EN 62115.

 

 

Znak CE zabawki – dokumentacja

Do każdej zabawki należy przygotować odpowiednią dokumentację techniczną zawierającą co najmniej: rysunki i zdjęcia wyrobów, specyfikację, informację o surowcach, analizę ryzyka, wykazanie zgodności z dyrektywą 2009/48/WE, wykazanie zgodności z odpowiednimi normami zharmonizowanymi. Szczegóły dotyczące dokumentacji szeroko omówione są na szkoleniach CE dla zabawek – szczegóły +48 61 830 81 81 i https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

 

Znak CE zabawki – badania. Gdzie wykonać badania ?

Badania na zgodność z normami zharmonizowanymi między innymi takimi jak EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN 71-4, EN 71-5, EN 71-7, EN 71-8, EN 71-12, EN 71-13, EN 71-14, EN 62115, przeprowadza CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska – szczegóły +48 61 830 81 81 lub https://www.ce-polska.pl/wniosek-znak-ce

 

Znak CE zabawki – kompleksowe procesy oceny zgodności

Kompleksowe procesy wdrożenia oznakowania CE na które składa się przeprowadzenie badań, przygotowanie  dokumentacji technicznej, przygotowanie deklaracji zgodności WE. Szczegóły +48 61 830 81 81 lub kliknij https://www.ce-polska.pl/wniosek-znak-ce