INFOLINIA
+48 735 790 790

2014/32/UE Dyrektywa urządzeń pomiarowych MID (poprzednio obowiązująca 2004/22/WE)

skrót: MID
numer (język polski): 2014/32/UE
numer (język angielski): 2014/32/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2004/22/WE

 

Dyrektywa m2014/32/WE / dyrektywa MID / dyrektywa urządzeń pomiarowych

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona)
 • Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments
 

Dyrektywa 2014/32/UE / dyrektywa MID / dyrektywa urządzeń pomiarowych

 

Dyrektywa 2014/32/UE / dyrektywa MID / dyrektywa urządzeń pomiarowych dotyczy następujących urządzeń:

 • wodomierzy (MI-001),
 • gazomierzy i przeliczników do gazomierzy (MI-002),
 • liczników energii elektrycznej czynnej (MI- 003),
 • ciepłomierzy (MI-004),
 • systemów pomiarowych do ciąg­łego i dynamicznego pomiaru wielkości cieczy innych niż woda (MI-005),
 • wag automatycznych (MI-006),
 •  taksometrów (MI- 007),
 • miar materialnych (MI-008),
 • przyrządów do pomiaru wymiarów (MI-009),
 • analizatorów spalin samochodowych (MI-010).

 

Więcej informacji o dyrektywie 2014/32/UE / dyrektywie MID / dyrektywie urządzeń pomiarowych udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny + 48 735 790 790. Skorzystaj także z naszych SZKOLEŃ. Dyrektywa 2014/32/UE omawiana jest na szkoleniu z PODSTAW OZNAKOWANIA CE