INFOLINIA
+48 735 790 790

ROZPORZĄDZENIE CPR

ROZPORZĄDZENIE CPR - Construction products - skrót odnoszący się do rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011 (poprzednio obowiązująca dyrektywa 89/106/EWG zwana dyrektywą CPR)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG - tekst rozporządzenia znajdziesz na tej stronie w menu DYREKTYWY