INFOLINIA
+48 735 790 790

2014/29/UE Dyrektywa prostych urządzeń ciśnieniowych SPV (poprzednio obowiązująca 2009/105/WE)

skrót: SPV
numer (język polski): 2014/29/UE
numer (język angielski): 2014/29/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

2009/105/WE

 

Dyrektywa 2014/29/UE / dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych / dyrektywa SPV

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels

 

Dyrektywa 2014/29/UE / dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych / dyrektywa SPV

 

Dyrektywa 2014/29/UE / dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych / dyrektywa SPV dotyczy:

- prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie o następujących właściwościach:

 • zbiorniki są spawane, przeznaczone do podlegania nadciś­nieniu wewnętrznemu większemu niż 0,5 bara oraz do przechowywania powietrza lub azotu i nie są przeznaczone do ogrzewania płomieniem;
 • części i zespoły mające wpływ na wytrzymałość zbiornika poddawanego ciśnieniu są wykonane ze stali jakościowej niestopowej lub z aluminium niestopowego, lub ze stopów aluminium nieutwardzalnych przez starzenie;
 • zbiornik jest wykonany z następujących elementów:
  • z części walcowej o przekroju kołowym zamkniętej dnami wypukłymi o wypukłości skierowanej na zewnątrz lub dnami płaskimi będącymi figurami obrotowymi o tej samej osi co oś części walcowej;
  •  z dwóch den wypukłych o wypukłości skierowanej na zewnątrz i będących figurami obrotowymi o tej samej osi;
 • najwyższe ciśnienie robocze zbiornika nie przekracza 30 barów, a iloczyn ciśnienia roboczego i objętości zbiornika (PS × V) nie przekracza 10 000 barów · litr;
 • najniższa temperatura robocza zbiornika nie jest niższa niż – 50 °C, a najwyższa temperatura robocza zbiornika nie jest wyższa niż 300 °C dla zbiorników stalowych oraz 100 °C dla zbiorników z aluminium lub jego stopów.

 

Dyrektywa 2014/29/UE / dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych / dyrektywa SPV nie dotyczy:

 • zbiorników zaprojektowanych specjalnie do zastosowań jądrowych, których awaria może spowodować emisję radioaktywną;
 • zbiorników specjalnie przeznaczonych do zainstalowania na statkach morskich lub powietrznych, lub przeznaczonych do ich napędu;
 • gaśnic.

 

Więcej informacji o dyrektywie prostych zbiorników ciśnieniowych / dyrektywie SPV  udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny + 48 735 790 790. Skorzystaj także z naszych SZKOLEŃ. Dyrektywa 2014/29/UE i 2014/68/UE omawiana jest na szkoleniu z PODSTAW OZNAKOWANIA CE oraz SZKOLENIU CE DLA WYROBÓW CIŚNIENIOWYCH

 

 Szkolenie znak CE dla wyrobów ciśnieniowych PED 2014/68/UE