INFOLINIA
+48 735 790 790

2013/53/UE Dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne (poprzednio obowiązująca 94/25/WE)

skrót: -
numer (język polski): 2013/53/UE
numer (język angielski): 2013/53/EU
uaktualnienia:  
poprzednio obowiązujące:

94/25/WE, 2003/44/WE

 

Dyrektywa 2013/53/UE / dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE
 • Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC

 

Dyrektywa 2013/53/UE / dyrektywa rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych

 

Dyrektywa 2013/53/UE / dyrektywa rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych swoim zakresem obejmuje:

 • rekreacyjne jednostki pływające i częściowo ukończone rekreacyjne jednostki pływające;
 • skutery wodne i częściowo ukończone skutery wodne;
 • elementy składowe (takie jak: zabezpieczone przed zapłonem osprzęt silników stacjonarnych i benzynowych silników z przekładnią typu „Z” oraz przestrzeni ze zbiornikami benzyny; urządzenia blokujące rozruch przy włączonym biegu w przypadku silników przyczepnych; koła sterowe, urządzenia sterowe i linki sterociągów; zbiorniki paliwa przeznaczone do instalowania na stałe i węże paliwowe; prefabrykowane luki i iluminatory)gdy wprowadza się je do obrotu w Unii oddzielnie, zwane dalej „elementami składowymi”;
 • silniki napędowe instalowane lub przeznaczone specjalnie do zainstalowania na lub w jednostkach pływających;
 • silniki napędowe instalowane na lub w jednostkach pływających, które zostały poddane gruntownej modyfikacji silnika;
 • jednostki pływające, które zostały poddane gruntownej przeróbce jednostki.

 

Dyrektywa 2013/53/UE / dyrektywa rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych swoim zakresem nie obejmuje wyrobów takich jak:

 • jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do wyścigów, włączając w to regatowe łodzie wiosłowe oraz treningowe łodzie wiosłowe, oznaczone jako takie przez producenta;
 • kanadyjki i kajaki zaprojektowane do napędzania wyłącznie siłą ludzkich mięśni, gondole i rowery wodne;
 • deski surfingowe zaprojektowane wyłącznie do tego, by były napędzane przez wiatr i sterowane przez osobę stojącą lub osoby stojące;
 • deski surfingowe;
 • oryginalne historyczne jednostki pływające i ich poszczególne repliki zaprojektowane przed 1950 r., zbudowane głównie z oryginalnych materiałów i oznaczone jako takie przez producenta;
 • doświadczalne jednostki pływające, pod warunkiem że nie są one wprowadzane do obrotu w Unii;
 • jednostki pływające zbudowane na własny użytek, pod warunkiem że nie są one następnie wprowadzane do obrotu w Unii w okresie pięciu lat od momentu oddania jednostki pływającej do użytku;
 • jednostki pływające specjalnie przeznaczone do obsadzenia załogą i do przewożenia pasażerów w celach zarobkowych, nie naruszając ust. 3, niezależnie od liczby pasażerów;
 • łodzie podwodne;
 • poduszkowce;
 • wodoloty;
 • jednostki pływające z napędem parowym o spalaniu zewnętrznym, w których za opał służy węgiel, koks, drewno, olej lub gaz;
 • pojazdy ziemnowodne, tj. pojazdy silnikowe, mające koła lub gąsienicowe, które mogą poruszać się zarówno na wodzie, jak i na lądzie;
 • silniki napędowe instalowane lub przeznaczone specjalnie do zainstalowania w następujących wyrobach: jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do wyścigów, oznaczone jako takie przez producenta, doświadczalne jednostki pływające, o ile nie są one wprowadzane do obrotu w Unii, jednostki pływające specjalnie przeznaczone do obsadzenia załogą i do przewożenia pasażerów w celach zarobkowych, łodzie podwodne, poduszkowce, wodoloty, pojazdy ziemnowodne, tj. pojazdy silnikowe, mające koła lub gąsienicowe, które mogą poruszać się zarówno na wodzie, jak i na lądzie;
 • oryginały i poszczególne repliki historycznych silników napędowych, opartych na projekcie sprzed 1950 r., nieprodukowanych seryjnie i zainstalowanych na jednostkach pływających,
 • silniki napędowe zbudowane na własny użytek, pod warunkiem że nie są one później wprowadzane do obrotu w Unii w okresie pięciu lat od momentu oddania jednostki pływającej do użytku;
 • jednostki pływające zbudowane na własny użytek, pod warunkiem że nie są one następnie wprowadzane do obrotu w Unii w okresie pięciu lat od momentu oddania jednostki pływającej do użytku.

 

Więcej informacji o dyrektywie 2013/53/UE / dyrektywie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny + 48 735 790 790. Skorzystaj także z naszych SZKOLEŃ. Dyrektywa 2013/53/UE omawiana jest na szkoleniu z PODSTAW OZNAKOWANIA CE