INFOLINIA
+48 735 790 790

Certyfikacja CE – jakie wyroby podlegają znakowaniu CE?

Certyfikacja CE - to potoczna nazwa procesu oceny zgodności wyrobu z wymogami dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektywy mówiące o znaku CE). Wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia i aktualne rozporządzenia dostępne w menu DYREKTYWY na niniejszej stronie.

Certyfikacji CE zgodnie z dyrektywami i rozporządzeniami podlegają: wyroby budowlane, maszyny, sprzęt elektryczny, sprzęt elektroniczny, radiowy, urządzenia pracujące w atmosferach potencjalnie wybuchowych ATX, zabawki, wyroby ciśnieniowe, proste zbiorniki ciśnieniowe, środki ochrony indywidualnej PPE, łodzie i jachty, urządzenia pomiarowe, nieautomatyczne urządzenia ważące, fajerwerki, materiały wybuchowe do użytku cywilnego, urządzenia spalające paliwa gazowe, windy, wyroby medyczne, wyroby medyczne aktywnego osadzenia, wyroby do diagnozy in vitro, urządzenia liniowe, wodne kotły grzewcze. Wszystkie aktualne rozporządzenia i dyrektywy Nowego Podejścia dostępne w menu DYREKTYWY na niniejszej stronie. Masz szczegółowe pytania dotyczące podlegania wyrobu pod znakowanie CE, skorzystaj ze specjalnej bezpłatnej infolinii CE tel. +48 735 790 790 (infolinia CE działa w godzinach od 8:15 do 15:45 od poniedziałku do piątku).

Certyfikacja CE ma na celu potwierdzenie zgodności wyrobu z tak zwanymi przepisami zasadniczymi (rozporządzeniami i dyrektywami Nowego Podejścia – dostępne w menu DYREKTYWY) oraz z przepisami szczegółowymi (normami zharmonizowanymi – wykazy norm zharmonizowanych dostępne w menu DYREKTYWY).

 

 certyfikacja CE - grafika

Rysunek 1 Certyfikacja CE - wyroby podlegające dyrektywom Nowego Podejścia 

Certyfikacja CE, a certyfikat CE

Rynek posługuje się także pojęciem CERTYFIKATU CE. Nalży pamiętać, że certyfikat CE to pojęcie nie istniejące w całej części prawnej związanej ze zgodnością europejską. Uczestnikom rynku którzy posługują się pojęciem "certyfikat CE", chodzi zazwyczaj o deklarację zgodności WE, deklarację zgodności UE, deklarację zgodności WE/UE, deklarację właściwości użytkowych.

 

Certyfikacja CE – czynności prowadzące do nadania znaku CE

Na ogół czynności związanych z certyfikacją CE składa się:

  • wyprodukowanie wyroby zgodnego z wymaganiami zasadniczymi (dyrektywy Nowego Podejścia i Rozorządzenia),
  • sprawdzenie zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektyw Nowego Podejścia (w zależności od modułu ocen zgodności sprawdzenie może być samodzielne lub z udziałem strony trzecie),
  • przygotowanie odpowiednich instrukcji (o ile to konieczne),
  • przygotowanie dokumentacji technicznej,
  • opracowanie systemu zakładowej kontroli produkcji,
  • przygotowanie deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE / deklaracji właściwości użytkowych  - potocznie nazywanej CERTYFIKATEM CE,
  • przygotowanie odpowiedniej tabliczki lub etykiety, na której umieszczony jest między innymi znak CE nie mniejszy niż 5 mm, dane podstawowe producenta / upoważnionego przedstawiciela, dane znamionowe / podstawowe produktu i inny informacje wymagane prawnie.


Centrum Certyfikacji CE-Polska jako jednostka z ogromnym doświadczeniem, która kreuje rynek oznakowania CE w Polsce, w przypadku pytań zaprasza do kontaktu telefonicznego tel. + 48 61 830 81 81 lub do skorzystania z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego tel. +48 735 790 790 (infolinia EPK - CE działa w godzinach od 8:15 do 15:45 od poniedziałku do piątku). Zapraszamy także do wypełnienia WNIOSKU i zamówienia kompleksowego procesu oceny zgodności w Centrum Certyfikacji CECE-Polska.

 

Samodzielna certyfikacja CE

Certyfikacja CE w zależności od modułów oceny zgodności może być prowadzona samodzielnie przez producenta (zapraszamy na szkolenia dotyczące samodzielnych procesów oceny zgodności – menu SZKOLENIA ZNAK CE) lub z udziałem jednostki trzeciej.  Szkolenia CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska lidera rynku CE w Europie środkowo-wschodniej, pokazują jak przeprowadzić proces oceny zgodności. Szkolenia otwarte dotyczące wdrążania oznakowania CE dotyczą następującej tematyki:

 

Inne terminy i miejsca szkoleń dotyczące certyfikacji CE

Button - szkolenie certyfikacja CE