INFOLINIA
+48 735 790 790

CERTYFIKAT CE

Certyfikat CE - pojęcie nie istniejące w polskim systemie prawnym dotyczącym dyrektyw NOWEGO PODEJŚCIA (dyrektywy mówiące jak wprowadzać znak CE).

Pojęcie potoczne określające dokument - deklarację zgodności UE / deklarację zgodności WE / deklarację właściwości użytkowych (deklaracja zgodności UEdeklaracja zgodności WEdeklaracja właściwości użytkowych - patrz słownik).

 

CERTYFIKAT CE NIEISTNIEJE !

Pojęcie CERTYFIKAT CE jest bardzo często używane przez Urzędy Celne, osoby związane z przetargami publicznymi, inwestorski nadzór budowlany (w tym przypadku poprzez certyfikat CE, błędnie rozumie się także dokument - krajowej deklaracji zgodności / krajowej deklaracji właściwości użytkowych, który dotyczy oznakowania znakiem B) oraz osoby, które zaczynają poruszać się po dyrektywach / rozporządzeniach w celu oznaczenia wyrobów znakiem CE i w celu wystawienia deklaracji zgodności WE / UE.

Ewentualnie pojęcie może być mylone z:

  • certyfikat zgodności (definicja szczegółową znajdziesz w słowniku na tej stronie www),
  • certyfikat zakładowej kontroli produkcji / certyfikat ZKP (definicja szczegółową znajdziesz w słowniku na tej stronie www),
  • raport z badań na zgodność z dyrektywą / dyrektywami.

 

Zdarza się, że dokument o nazwie CERTYFIKAT CE dostarcza dalekowschodni kontrahent twierdząc, że wystarczy on do legalnego wprowadzenia do obrotu lub do użytku. Należy pamiętać, że za legalne wprowadzenie do obrotu odpowiada pierwsze ogniwo na Europejskim Obszarze Gospodarczy. To właśnie importer / dystrybutor, bądź upoważniony przedstawiciel są odpowiedzialni za sprawdzenie zgodności wyrobu. Jeśli z wyrobem lub jego dokumentacją będzie coś nie tak, odpowiedzialność w pierwszej linii zawsze spadnie na pierwsze ogniwo związane z wyrobem na Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Osoby ogłaszające przetargi, które w wielu przypadkach używają pojęcia CERTYFIKAT CE muszą pamiętać, że ich niewiedza może być surowo ukarana, a ich żądania nie mogą być zaspokojone przez oferentów. Należy pamiętać, że zamawiający powinien użyć w procedurze przetargowej sformułowania: „zgodne z obowiązującym stanem prawnym” zamiast pojęcia certyfikatu CE, czy deklaracja zgodności, ponieważ certyfikat jest pojęciem nieistniejącym, a deklaracja zgodności może być deklaracją zgodności WE, deklaracją zgodności UE, deklaracją zgodności WE/UE, bądź deklaracją właściwości użytkowych.


Z badań przeprowadzonych na próbie 1112 osób biorących udział w szkoleniach Centrum Certyfikacji CECE-Polska, przed udziałem w szkoleniu 872 osoby, na oznakowanie CE mówiły „certyfikat CE”. Oznacza to, że przed szkoleniem 78,4% uczestników, błędnie nazywało procedurę oceny zgodności. Dane z 12 grudnia 2018 opracowane dla Centrum Certyfikacji CECE-Polska Rozwój.

 

Na 2298 osób, które w dniach od 2 stycznia 2019 do 6 marca 2019 skorzystały z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego, aż 1888 osób w swoich rozmowach wspominało o CERTYFIKACIE CE co daje ponad 82,15%. Dane z dnia 7 marca 2019 opracowane dla Centrum Certyfikacji CECE-Polska Rozwój.