INFOLINIA
+48 735 790 790

Kontrole rynku – znak CE

Kontrole rynku – znak CE. Kto kontroluje rynek w związku ze znakiem CE ?

 

Główną instytucja nadzoru rynku jest UOKIK (Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji), która dokonuje kontroli przez następujące organy nadzoru rynku:

  • Inspekcja Handlowa,
  • Inspekcja Ochrony Środowiska,
  • Organy Nadzoru Budowlanego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
  • Urząd Transportu Kolejowego,
  • Urzędy Morskie,
  • Wyższy Urząd Górniczy,
  • Inspekcja Transportu Drogowego.

 

Kontrole rynku – znak CE. Kto wykonał najwięcej kontroli ?

Statystycznie (dane z roku 2015 UOKiK) najwięcej kontroli wykonała (w kolejności): Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, Organy Nadzoru Budowlanego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Inspekcja transportu Drogowego, Urzędy Morskie, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Transportu kolejowego. Inspekcja Handlowa skontrolowała tyle wyrobów ile pozostałe organy razem wzięte.

 

Kontrole rynku – znak CE. Która instytucja jest najbardziej kompetentna ?

Ilość kontroli powoduje, że na czele organów nadzoru rynku stoi Inspekcja Handlowa. IH kontroluje najczęściej wyroby ogólnodostępne, na które istnieje norma zharmonizowana typu C, czyli norma szczegółowo omawiająca dane wyroby. W związku z ilością kontroli IH popełniła również mnóstwo błędów. Kilka lat temu bardzo dobrą instytucją kontrolującą był UKE czyli Urząd komunikacji Elektronicznej jednak to na przestrzeni lat uległo znaczącemu pogorszeniu. Coraz sprawniejsza w kontrolach robi się Państwo Inspekcja Pracy, która największa opieka otacza maszyny i urządzenia.

 

Kontrole rynku - znak CE

Rysunek 1 Kontrole rynku - znak CE - zdjęcie przykładowego oznakowania CE

 

Kontrole rynku – znak CE. Która instytucja nadzoru rynku najgorzej realizuje cele kontrolne ?

Paradoksalnie najlepsze instytucje mają wiele spektakularnych wpadek. I tu na pewno należy wyróżnić Inspekcję Handlową oraz przede wszystkim Urząd Komunikacji Elektronicznej. Inspekcja Handlowa z reguły nie rozumie, procesów oceny zgodności wyrób nie objętych normami szczegółowymi, a Urząd Komunikacji Elektronicznej nie potrafi klasyfikować wyrobów. Jednak nie należy generalizować wszędzie pracują lepsi i gorsi pracownicy.

 

Na czele najgorszych instytucji stoją organy Nadzoru Budowlanego. Pracownicy tej instytucji mają ogromne problemy z deklaracjami właściwości użytkowych, krajowymi deklaracjami właściwości użytkowych oraz przede wszystkim z klasyfikacją i oznakowaniem wyrobów.

 

Kontrole rynku – znak CE. Najczęstsze problemy ?

Niewątpliwie ogromna ilość problemów wynika z udzielania informacji przez organy nadzoru rynku (instytucje wyspecjalizowane) organom celnym. Problem jest wielowątkowy. Pierwszy wątek to nieprecyzyjne przekazywanie informacji przez Urzędy Celne. Drugi wątek to słabe merytorycznie odpowiedzi instytucji wyspecjalizowanych przekazywane do UC. Głównie problem wynika z komunikacji.

 

Kontrole rynku – znak CE. Czy musze spodziewać się kontroli ?

Tak organy nadzoru rynku działają w każdej płaszczyźnie jeśli chodzi o dyrektywy Nowego Podejścia i przepisy transponujące. Kontrola prędzej czy później nastąpi. Wprowadzający na rynek ma zadbać by produkt spełniał wymagania przepisów zasadniczych i przepisów szczegółowych. Dobry wyrób + odpowiednia dokumentacja wraz z badaniami + instrukcja + odpowiednie oznakowanie + odpowiednia deklaracja (deklaracja zgodności UE / deklaracja zgodności WE / deklaracja właściwości użytkowych, krajowa deklaracja właściwości użytkowych) to jedna ze składowych sukcesu rynkowego wyrobu. Masz obowiązek spełniać przepisy zasadnicze i szczegółowe.

 

Wiecej o kontroli rynku dowiesz się na naszych SZKOLENIACH i dzwoniąc pod infolinię +48 735 790 790.