INFOLINIA
+48 735 790 790

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Wystawienie krajowej deklaracji zgodności pozwala na naniesienie znaku budowlanego B na wyroby.

Informacje o sposobie wystawiania krajowej deklaracji zgodności zawarto w następujących przepisach krajowych (zał. 2 Dz.U.04.198.2041 wraz z uaktualnieniami):

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 20004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Zawartość krajowej deklaracji zgodności:

 • nazwa KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI,
 • numer dokumentu,
 • data wystawienia,
 • producent wyrobu budowlanego,
 • nazwa wyrobu budowlanego,
 • klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego -PKWIU,
 • przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego,chniczne wyrobu budowlanego,
 • specyfikacja techniczna,
 • deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego,
 • nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeśli taka jednostka brała udział w zastosowanycm systemie oceny zgodności.
 • oświadczenie: Delaruję z pełną odpowiedzialnością,że wyrób jest zgodnu z wyżej wskazaną specyfikacją techniczną.
 • podpis (włąsciel lub reprezentacja firmy KRS)

Rozporządzenie 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych wymaga wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) i oznakowania znakiem CE

 

Wystawienie idealnej krajowej deklaracji zgodności to zadanie trudne. Z jednej strony wymaga biegłej znajomości przepisów krajowych, z drugiej wymaga ogromnej wiedzy na temat aprobat i norm krajowych. Niestety na rynku zdecydowana większość krajowych deklaracji zgodności, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE oraz deklaracji właściwości użytkowych jest wystawiona błędnie, co karane jest finansowo, a często zmusza do wycofania produktu z rynku.

 

Potrzebujesz więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81.