INFOLINIA
+48 735 790 790

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

UWAGA ! Na chwilę obecną Krajowa Deklaracja Zgodnosci została zastąpiona KRAJOWĄ DEKLARACJĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  (od 01.01.2017)!

 

Krajowa deklaracja zgodności - jest to dokument wystawiony przez producenta potwierdzający zgodność wyrobu budowlanego z normą krajową lub krajową aprobatą techniczną. Krajowa deklaracja zgodności jest naszą procedurą krajową. Wyrób legalnie umieszczony na rynku jednego kraju EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), może się swobodnie przemieszczać po całym EOG (tak zapisano w przepisach, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana).Wystawienie krajowej deklaracji zgodności pozwala na naniesienie znaku budowlanego B na wyroby.

 

Informacje o sposobie wystawiania krajowej deklaracji zgodności zawarto w następujących przepisach krajowych (zał. 2 Dz.U.04.198.2041 wraz z uaktualnieniami):

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

 

Zawartość krajowej deklaracji zgodności:

 • nazwa KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI,
 • numer dokumentu,
 • data wystawienia,
 • producent wyrobu budowlanego,
 • nazwa wyrobu budowlanego,
 • klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego -PKWIU,
 • przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego,chniczne wyrobu budowlanego,
 • specyfikacja techniczna,
 • deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego,
 • nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeśli taka jednostka brała udział w zastosowanycm systemie oceny zgodności.
 • oświadczenie: Delaruję z pełną odpowiedzialnością,że wyrób jest zgodnu z wyżej wskazaną specyfikacją techniczną.
 • podpis (włąsciel lub reprezentacja firmy KRS)

Rozporządzenie 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych wymaga wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) i oznakowania znakiem CE

 

Wystawienie idealnej krajowej deklaracji zgodności to zadanie trudne. Z jednej strony wymaga biegłej znajomości przepisów krajowych, z drugiej wymaga ogromnej wiedzy na temat aprobat i norm krajowych. Niestety na rynku zdecydowana większość krajowych deklaracji zgodności, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE oraz deklaracji właściwości użytkowych jest wystawiona błędnie, co karane jest finansowo, a często zmusza do wycofania produktu z rynku.

 

Potrzebujesz więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81.