INFOLINIA
+48 735 790 790

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI / dawniej CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE

Certyfikat CE - co to jest?

Certyfikat zgodności (dawna nazwa dokumentu certyfikat zgodności WE) - dokument, który może być wystawiony tylko przez jednostkę notyfikowaną w działaniach związanych z oceną zgodnoścCertyfikat zgodności wydaje jednostka notyfikowana realizując procedurę oceny zgodności zgodnie z modułem F (F1) lub G (więcej informacji o modułach oceny zgodności KLIKNIJ). Można powiedzieć, że w przypadku większości wyrobów certyfikat zgodności w ogóle nie będzie musiał być wystawiony, a znak CE będzie mógł być bez przeszkód naniesiony. Ostateczny klient musi otrzymać od producenta / upoważnionego przedstawiciela / dystrybutora lub importera deklarację zgodności WE / deklarację zgodności UE / deklarację zgodności WE/UE / deklarację właściwości użytkowych wraz z oznakowaniem CE. Certyfikat zgodności jest częścią dokumentacji i nie musi być dostarczony klientowi. Certyfikat zgodności mogą skontrolować organy nadzoru rynku.

 

Certyfikat zgodności nie jest deklaracją zgodności UE

Certyfikat zgodności nie jest deklaracją zgodności WE

Certyfikat zgodności nie jest deklaracją zgodności WE/UE

Certyfikat zgodności nie jest deklaracją właściwości użytkowych

Certyfikat zgodności to jeden z elementów procesu oceny zgodności dla niektórych wyrobów!

 

Przypomina się, że ocena zgodności to w skrócie proces mający na celu badania wyrobu oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wystawienia deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE / deklaracji zgodności WE/UE / deklaracji właściwości użytkowych i naniesienia znaku CE na wyrobie.

Na dokumentację składa się zwykła dokumentacja techniczna (rysunki, schematy, obliczenia), badania, udowodnienie formalno-prawne zgodności z przepisami zasadniczymi, udowodnienie formalno-prawne zgodności z przepisami szczegółowymi, analizy ryzyka, zakładowa kontrola produkcji, instrukcje, oznakowania, oraz deklaracja.

 

 

Certyfikat CE - pojęcie które nie istnieje!

Zwraca się uwagę, ze pojęcie „CERTYFIKAT CE” w przepisach związanych z Nowym Podejściem i oznakowaniem CE nigdy nie istniało. Jeśli celnik czy urzędnik żąda certyfikatu CE, jego działanie jest nie zgodne z prawem. Jeśli na granicy ktoś pyta Cię o CERTYFIKAT CE chodzi mu o deklarację zgodności WE, lub deklarację zgodności UE, lub deklarację zgodności WE/UE, a dla wyrobów budowlanych o deklarację właściwości użytkowych (DWU).

Dodatkowo zaznacza się że żądanie „CERTYFIKATU ZGODNOŚCI” przez uczestników rynku jest także nadużyciem. Informacja o certyfikacie zgodności zapisywana jest w deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE / deklaracji zgodności WE/UE. Certyfikatu zgodności, mogą za to żądać, organy nadzoru rynku

 

 

Więcej informacji o certyfikacie zgodności

Potrzebujesz większej ilości informacji o:

  • Deklaracjach zgodności WE / EC declaration of conformity
  • Deklaracjach zgodności UE / EU declaration of conformity
  • Deklaracja zgodności WE/UE    /  EC/EU declaration of conformity
  • Deklaracjach właściwości użytkowych (DWU) / declaration of performance
  • Zapraszamy na stronę - https://www.ce-polska.pl/deklaracja-zgodnosci 

 


 

Potrzebujesz więcej informacji o certyfikacie zgodności i procesach oceny zgodności – skorzystaj z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego ds. Oznaczenia CE – numer telefon: +48 735 790 790. Infolinia jest dostępna w każdy dzień roboczy w godzinach od 8 : 15 do 15 : 45.

Chcesz przeprowadzić proces oceny zgodności - zajrzyj na stronę AKADEMII CE (kliknij)

 

 Akademia CE - czym jest certyfika zgodności

 

Wszystkie informacje zawarte na poniższej stronie są chronione prawem autorskim i należą do Centrum Certyfikacji CECE – Polska lub do podmiotów powiązanych AKADEMII CE lub do właścicieli portali CE-budownictwo.pl, CE-maszyny.pl, CE-poradnik.pl – all right reserved październik 2019 – Copyright © CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska 2019