INFOLINIA
+48 735 790 790

CERTYFIKAT CE

CERTYFIKAT CE – błędne stosowanie

CERTYFIKAT CE - pojęcie, które nie istnieje w przepisach związanych z dyrektywami Nowego Podejścia i Rozporządzeniach związanych z oznakowaniem CE. Certyfikat CE to pojęcie stosowane potocznie opisujące deklarację zgodności (deklarację zgodności UE, deklarację zgodności WE, deklarację zgodności WE / UE, deklarację właściwości użytkowych). Pojęcie certyfikatu CE stosowane jest prze ludzi niezorientowanych w procesach oceny zgodności, najczęściej są nimi importerzy, organy celne, banki, osoby ogłaszające przetargi, a nawet organy nadzoru rynku. Jeśli ktoś mówi o certyfikacie CE, najprawdopodobniej myśli o:

 

  • deklarację zgodności WE (definicja szczegółową znajdziesz w słowniku na tej stronie www) – KLIKNIJ. Deklaracja zgodności UE dotyczy dyrektyw sprzed 2011 czyli np. dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy medycznej 93/42/EWG, dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE
  • deklarację zgodności UE (definicja szczegółową znajdziesz w słowniku na tej stronie www) – KLIKNIJ. Deklaracja zgodności UE dotyczy dyrektyw i rozporządzeń po 2011 czyli np. dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE, dyrektywy kompatybilności EMC 2014/30/UE, dyrektywy radiowej RED 2014/53/UE
  • deklarację zgodności UE / WE (definicja szczegółową znajdziesz w słowniku na tej stronie www) – KLIKNIJ. Deklaracja zgodności UE / WE dotyczy połączenia dyrektyw sprzed 2011 i po 2011. Przykładem jest maszyna zasilana prądem i sterowana elektronicznie.
  • deklarację właściwości użytkowych (definicja szczegółową znajdziesz w słowniku na tej stronie www) – KLIKNIJ. Deklaracja właściwości użytkowych wystawiana jest tylko dla wyrobów budowlanych zgodnych z rozporządzeniem 305/2011.

 

Wyżej wymienione dokumenty wystawia się, jeśli wyrób podlega pod tak zwane przepisy zasadnicze (dyrektywy Nowego Podejścia / rozporządzenia), które wymagają oznakowania CE. Dotyczy to między innymi takich wyrobów jak: wyroby budowlane, maszyny, wyroby elektryczne, wyroby elektroniczne, wyroby radiowe, wyroby ATEX, zabawki, wyroby ciśnieniowe, proste zbiorniki ciśnieniowe, środki ochrony indywidualnej, łodzie i jachty rekreacyjne, urządzenia pomiarowe, nieautomatyczne urządzenia ważące, fajerwerki, materiały wybuchowe do użytku cywilnego, urządzania spalające paliwa gazowe, windy, wyroby medyczne, wyroby medyczne aktywnego osadzenia, wyroby in vitro, koleje linowe, kotły wodne.

 

Rysunek 1 Certyfikacja CE - przykładowe wyroby wymagające znakowania CE

 

Ewentualnie pojęcie CERTYFIKATU CE może być mylone z:

 

Procesy oceny zgodności, których finałem jest oznaczenie wyrobu znakiem CE nazywane są często certyfikacją CE.

 


 

Potrzebujesz pełnej informacji o znakowaniu CE, skorzystaj z Europejskiego Punktu Konsultacyjnego do spraw oznakowania CE – infolinia tel. +48 735 790 790 (infolinia CE uruchomiona jest w godzinach od 8:15 do 15:45 od poniedziałku do piątku).

 

Zachęcamy także do skorzystania ze szkoleń CE. Szkolenia wprowadzają w tematykę różnych dyrektyw Nowego Podejścia i rozporządzeń. Wybierz odpowiednie szkolenie dla siebie – KLIKNIJ lub skorzystaj z infolinii dotyczącej szkoleń CE – tel. +48 61 830 81 81