INFOLINIA
+48 735 790 790

2014/31/UE Dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważacych NAWI (poprzednio obowiązująca 2009/23/WE)

skrót: NAWI
numer (język polski): 2014/31/UE
numer (język angielski): 2014/31/EU
uaktualnienia: -
poprzednio obowiązujące:

2009/23/WE

 

Dyrektywa 2014/31/UE / dyrektywa NAWI / dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
  • Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments

 

 

Dyrektywa 2014/31/UE – Dyrektywa wagi nieautomatyczne

 

Dyrektywę 2014/31/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych) stosuje się do wszystkich wag nieautomatycznych czyli do wag służących do takich czynności jak:

  • określanie masy do celów transakcji handlowych;
  • określanie masy dla obliczenia opłaty, cła, podatku, premii, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych typów opłat;
  • określanie masy w celu zastosowania przepisów ustawowych lub wykonawczych lub ekspertyzy sądowej;
  • określanie masy w praktyce medycznej do ważenia pacjentów w celach monitorowania, diagnozowania i leczenia;
  • określanie masy dla sporządzania lekarstw na receptę w aptece i określanie masy w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych;
  • określanie ceny na podstawie masy do celów sprzedaży bezpośredniej w obrocie publicznym oraz przy paczkowaniu;
  • inne zastosowania

 

Zgodnie z dyrektywą nieautomatycznych urządzeń ważących czyli dyrektywą 2014/31/UE urządzenie ważące oznacza przyrząd pomiarowy służący do ustalania masy ciała przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji; urządzenie ważące może także służyć do ustalania innych związanych z masą wielkości, ilości, parametrów albo właściwości.

 

Waga nieautomatyczna to zgodnie z 2014/31/UE urządzenie ważące wymagające interwencji operatora podczas ważenia. Wagi nie wymagające interwencji operatora podczas czynności ważania czyli wagi automatyczne wymagają zastosowania dyrektywy MID (dyrektywa pomiarowa) 2014/32/UE (grupa wyrobów MI-006).

 


Więcej informacji o dyrektywie 2014/31/UE / dyrektywie nieautomatycznych urządzeń ważących udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny + 48 735 790 790 lub Centrum Certyfikacji CECE - Polska. Skorzystaj także z naszych SZKOLEŃ. Dyrektywa 2014/31/UE omawiana jest na szkoleniu z PODSTAW OZNAKOWANIA CE