INFOLINIA
+48 735 790 790

PROCES OCENY ZGODNOŚCI

Proces oceny zgodności - to działania, których efektem jest oznakowanie wyrobu znakiem CE lub znakiem budowlanym B i wystawienie deklaracji zgodności.

Proces oceny zgodności - to działania, których efektem jest oznakowanie wyrobu znakiem CE lub znakiem budowlanym B i wystawienie deklaracji zgodności (deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji właściwości użytkowych (305/2011 CPR), krajowej deklaracji zgodności (wyroby budowlane oznakowane znakiem B). Na proces oceny zgodności składają się następujące czynności:

  • testowanie i badanie wyrobu,
  • analizy ryzyka,
  • przygotowanie dokumentacji,
  • przygotowanie instrukcji / DTR
  • przygotowanie deklaracji zgodności,
  • oznakowanie wyrobu znakiem CE / B

 

Proces oceny zgodności pozwala na legalne wprowadzenie wyrobu na EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).