INFOLINIA
+48 735 790 790

ZNAK BUDOWLANY B

Znak budowlany B - krajowy znak, który nanoszony jest na wyroby budowlane (rozporządzenie budowlane CPR) w przypadku braku normy zharmonizowanej lub Europejskiej Oceny T (EOT). Znak B nanosi się na wyrób gdy ten spełnia wymagania polskiej normy (PN) lub posiada krajową Aprobatę Techniczną. Naniesienie znaku B jest możliwe jeśli wyrób jest objęty harmonizacją europejską czyli jeśli mieści się w zakresie mandatów dla CEN na opracowanie norm zharmonizowanych (mandaty CEN - bezpośredni link: https://www.ce-polska.pl/mandaty-dla-cen-na-opracowanie-norm-zharmonizowanych), lub mandatów dla EOTA na opracowanie Wytycznych.

 

Znak budowlany B (znak B / znak budowlany B) nadaje się w oparciu o Dz.U.04.198.2041 wraz z uaktualnieniami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz z uaktualnieniami).

 

Rys. Znak budowlany B

 

 

Rys.2 Czy na wyrób nadać znak CE czy znak B ?