INFOLINIA
+48 735 790 790

Mandaty dla CEN na opracowanie norm zharmonizowanych

Poniżej pełen wykaz mandatów udzielonych przez CEN (Comité européen de normalisation - Europejski Komitet Normalizacyjny):

 

(Pliki z dokumentami do ściągnięcia pod tekstem)

           

 • Mandat 100 - Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, lekkiego i z autoklawizowanego betonu komórkowego

 • Mandat 101 - Drzwi, okna, żaluzje, bramy i ich okucia budowlane

 • Mandat 102 - Membrany

 • Mandat 103 - Wyroby do izolacji cieplnej

 • Mandat 104 - Łożyska konstrukcyjne

 • Mandat 105 - Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne

 • Mandat 106 - Wyroby gipsowe

 • Mandat 107 - Geotekstylia

 • Mandat 108 - Ściany osłonowe

 • Mandat 109 - Wyroby służące do wykrywania i sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze i ich podzespoły, wyroby służące do kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu oraz tłumienia wybuchu

 • Mandat 110 - Urządzenia sanitarne

 • Mandat 111 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • Mandat 112 - Wyroby konstrukcyjne z drewna i wyroby pomocnicze

 • Mandat 113 - Płyty drewnopochodne

 • Mandat 114 - Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

 • Mandat 115 - Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

 • Mandat 116 - Wyroby murarskie i wyroby związane

 • Mandat 117 - Horyzontalne uzupełnienie do mandatów dla CEN/CENELEC dotyczących wykonania prac normalizacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przy ocenie wyrobów budowlanych ze względu na ich odporność ogniową (lista wyrobów budowlanych, dla których CEN powinien opracować zasady klasyfikacji)

 • Mandat 118 - Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków

 • Mandat 119 - Wyroby podłogowe i posadzkowe

 • Mandat 120 - Metalowe wyroby konstrukcyjne i wyroby pomocnicze

 • Mandat 121 - Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów

 • Mandat 122 - Wyroby do pokryć dachowych, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze

 • Mandat 123 - Poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

 • Mandat 124 - Wyroby do budowy dróg

 • Mandat 125 - Kruszywa

 • Mandat 126 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/100, M/101, M/102 i M/103

 • Mandat 127 - Kleje budowlane

 • Mandat 128 - Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

 • Mandat 129 - Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

 • Mandat 130 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/100, M/101, M/102, M/103, M/105, M/106 i M/109 dot. substancji niebezpiecznych

 • Mandat 131 - Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

 • Mandat 132 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/104, M/111 i M/119

 • Mandat 133 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

 • Mandat 134 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

 • Mandat 135 - Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i bloków szklanych

 • Mandat 136 - Wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

 • Mandat 137 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/102, M/103, M/105, M/106, M/108, M/110, M/112, M/113, M/116, M/119, M/120, M/122, M/124, M/126, M/127, M/128, M/129, M/131, M/132 i M/133

 • Mandat 138 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatu M/103

 • Mandat 139 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatu M/100, M/106, M/109, M/110 i M/125

 • Mandat 443 - Kable zasilające, sterujące i telekomunikacyjne

 • Mandat 474 - Uszczelnienia do zastosowań niekonstrukcyjnych w złączach budynków i powierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego

 

   

 

MANDATY DLA CEN NA OPRACOWANIE NORM ZHARMONIZOWANYCH