INFOLINIA
+48 735 790 790

CE (znak CE / oznaczenie CE / oznakowanie CE)

CE (znak CE / oznaczenie CE / oznakowanie CE) - skrót od francuskich słów CONFORMITE EUROPEENNE oznaczających zgodność europejską. 

Naniesienie znaku CE na wyrób to potwierdzenie, że wyrób spełnia wszystkie wymagania dyrektyw Nowego Podejścia. Oznakowanie CE nanosi z reguły producent lub jego upoważniony przedstawiciel na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznaczenie CE dotyczy około 40% wyrobów produkowanych w UE. Znak CE dotyczy całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli ponad 500 000 000 obywateli.

 

znak CE - proporcje

Rysunek 1 Znak CE - proporcje

 

Znak CE - minimalna wysokość 5 mm

Rysunek 2 Znak CE - jeśli nanosisz go na wyrób powinien mieć nie mniej niż 5 mm wysokości