INFOLINIA
+48 735 790 790

Znak CE

ZNAK CE zwany także CE, oznakowaniem CE, oznaczeniem CE, lub certyfikatem CE (certyfikat CE – w pojęciu prawnym, taka definicja nie istnieje). CE to skrót od francuskich słów CONFORMITE EUROPEENNE oznaczających zgodność europejską. Znak CE w Europie istnieje od roku 1993, w Polsce obowiązuje od 1 maja 2004.

Naniesienie znaku CE na wyrób to potwierdzenie, że spełnia on wszystkie wymagania dyrektyw Nowego Podejścia, oraz że przeprowadzono pełen proces oceny zgodności. Oznakowanie CE nanosi producent lub jego upoważniony przedstawiciel na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

 

Rys. 1 Znak CE - proporcje (znak CE na wyrobie powinien mieć nie mniej niż 5 mm wysokości)

 

Jakie wyroby muszą mieć naniesiony znak CE ?

Znak CE dotyczy około 40% wyrobów produkowanych w UE. Znak CE dotyczy całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli ponad 500 000 000 obywateli.

 

Znakowaniu CE podlegają wyroby które są włączone pod odpowiednia dyrektywę Nowego Podejścia i są nimi między innymi: wyroby budowlane (zamiast znaku CE mogą mieć naniesiony znak budowlany B), maszyny, wyroby niskonapięciowe, wyroby elektroniczne, wyroby bezprzewodowe i radiowe, urządzenia ATEX, zabawki, wyroby ciśnieniowe, proste zbiorniki ciśnieniowe, środki ochrony indywidualnej, łodzie i jachty rekreacyjne, urządzenia pomiarowe, nieautomatyczne urządzenia ważące, fajerwerki, materiały wybuchowe do użytku cywilnego, urządzenia spalające paliwa gazowe, windy, urządzenia medyczne, urządzenia in vitro, urządzenia medyczne aktywnego osadzenia, wyroby zużywające energie elektryczną, urządzenia pracujące na zewnątrz pomieszczeń, urządzenia linowe, wodne kotły grzewcze). 

 

Deklaracje zgodności - znak CE

Potwierdzeniem posiadania odpowiednio nadanego znaku CE jest: deklaracja zgodności WE lub deklaracja zgodności UE albo dla wyrobów budowlanych deklaracja właściwości użytkowych (dotyczy wyrobów budowlanych, na które istnieje norma zharmonizowana lub Europejska Ocena Techniczna).

 

Sankcje - znak CE

Sankcje za niezgodność wyrobu z dyrektywami, brak posiadania odpowiedniego oznaczenia, lub deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji właściwości użytkowych:

 • kara finansowa,
 • wycofanie z rynku,
 • kara pozbawienia wolności.

 

 

Jak wygląda procedura oceny zgodności wyrobu ?

Procedurę oceny zgodności wykonuje producent lub jego upoważniony przedstawiciel spełniając wymagania odpowiednich modułów oceny zgodności). Działania te bardzo często mogą być wykonane przez wyżej wymienionych samodzielnie, jednak istnieją przypadki, że trzeba skorzystać z tak zwanej strony trzeciej czyli  jednostki notyfikowanej lub jednostki oceny technicznej (wyroby budowlane). Procedura oceny zgodności krok po kroku:

 • rozpoznanie dyrektyw,
 • rozpoznanie norm zharmonizowanych,
 • sprawdzenie zgodności  dyrektywami,
 • sprawdzenie zgodności z normami zharmonizowanymi,
 • badania,
 • analizy ryzyka,
 • instrukcje,
 • oznakowanie, miedzy innymi znak CE,
 • zakładowa kontrola produkcji,
 • deklaracja zgodności WE / UE lub deklaracja właściwości użytkowych.

 

 

Więcej informacji - EUROPEJSKI PUNKT KONSULTACYJNY +48 735 790 790

 

 

Skorzystaj ze szkoleń dotyczących znaku CE i webinarów dotyczących znaku CE (szkolenia CE online)

- w celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij w obrazek poniżej

 Znak CE - szkolenia CE i webinaria CE

 

Zobacz także:

 

webinar znak CE - film    szkolenia znak CE - film   CE mark - webinar CE mark