INFOLINIA
+48 735 790 790

DYREKTYWA MD - więcej informacji

Dyrektywa MD - dyrektywa maszynowa 2006/42 - dyrektywa dotyczy: maszyn; wyposażenia wymiennego maszyn; elementów bezpieczeństwa; osprzętu do podnoszenia; łańcuchów, lin i pasów; odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu; maszyn nieukończonych.

 

Maszyną nazywamy:

1) zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie,

2) zespół określony w punkcie 1, jedynie z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,

3) zespół określony w punkcie 1 i 2, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś budynku lub na konstrukcji,

4) zespoły maszyn określone w punkcie 1, 2 i 3 lub maszyny nieukończone określone, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość,

5) zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni,

 

Dyrektywa obowiązuje od 29 grudnia 2009. Dyrektywę poprzedzała stara dyrektywa maszynowa 98/37/WE. Przedmioty podlegające pod niniejsza dyrektywę zostają oznaczone znakiem CE.

 

Tekst dyrektywy maszynowej 2006/42/WE >>> KLIKNIJ

Więcej o dyrektywie MD (dyrektywie maszynowej >>> KLIKNIJ

Bezpłatny kontakt z konsultantem od oznaczenia CE >>> EUROPEJSKI PUNKT KONSULTACYJNY