INFOLINIA
+48 735 790 790

OZNAKOWANIE CE KROK PO KROKU

Oznaczenie CE krok po kroku / Oznakowanie CE krok po kroku / Znak CE krok po kroku

 

 AKADEMIA CE - wdróż znak CE samodzielnie

Rysunek 1 Akademia CE - samodzielnie nadaj znak CE


 

Znak CE krok po kroku

 

1. Pierwszym działaniem jest rozpoznanie dyrektyw Nowego Podejścia / rozporządzeń, w celu stwierdzenia jakiej dyrektywie / jakim dyrektywom lub rozporządzeniom podlega wyrób. Wykaz dyrektyw / rozporządzeń wymagających nadania oznaczenia CE, można znaleźć >>> KLIKNIJ <<<

2. Następny krok to dokładna analiza dyrektywy / rozporządzenia i wybór odpowiednich norm zharmonizowanych.

3. Zakupujemy normy zharmonizowane na stronie www.pkn.pl

4. Wybieramy odpowiedni moduł oceny zgodności Więcej o modułach kliknij >>> KLIKNIJ <<<

5. Na podstawie wybranego modułu oceny zgodności, sprawdzamy czy proces możemy przeprowadzić samemu, czy powinniśmy zatrudnić stronę trzecią (jednostkę notyfikowaną, laboratorium).

6. Przeprowadzamy badania i oceny. W zależności od modułu oceny zgodności i możliwości technicznych działania te przeprowadzamy sami (jako producent) lub z udziałem strony trzeciej.

7. Dokonujemy analizy ryzyka.

8. Przygotowujemy instrukcję / DTR.

9. Przygotowujemy deklarację zgodności WE / deklarację zgodności UE / deklarację zgodności WE/UE / deklarację właściwości użytkowych - więcej >>>KLIKNIJ <<<

10. Przygotowujemy etykietę / tabliczkę znamionową z oznakowaniem CE.

11. Przygotowujemy dokumentację techniczną na potrzeby CE.

12. Produkt pakujemy i pamiętamy o dołączeniu oznakowania CE, instrukcji obsługi, a w stosowanych przypadkach deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE / deklaracji zgodności WE/UE lub deklaracji właściwości użytkowych.

13. Wprowadzamy wyrób do obrotu lub do użytku.

14. Dokumentację i deklarację przechowujemy 10 lat od momentu wprowadzenia ostatniej sztuki wyrobu na rynek.

 

Masz pytania zadzwoń do konsultanta EPK - Europejskiego Punktu Konsultacyjnego ds. znaku CE + 48 735 790 790

 


 

AKADEMIA CE - zmniejsz koszty wdrożenia oznakowania CE - wykonaj działania samodzielnie, w wielu przypadkach to możliwe

 

Procesy oceny zgodności należą są trudne, pracochłonne i wymagające. Wiele procesów można wykonać samodzielnie. Skorzystaj z AKADEMII CE w celu samodzielnego, efektywnego wprowadzenia oznakowania CE. Więcej informacji – telefon +48 61 830 81 81 lub +48 735 790 790, +48 735 791 791 lub KLIKNIJ (kliknij w grafikę poniżej).

 

 AKADEMIA CE - samodzilenie nadaj znak CE +48 735 790 790

Rysunek 2 AKADEMIA CE - samodzielnie nadaj znak CE krok po kroku

 

* Procedura dotyczy wdrażania oznaczenia CE, nie obejmuje działań związanych z wdrożeniem znaku budowlanego B.

 

Właścicielem AKADEMII CE jest Centrum Certyfikacji CECE-Polska z siedzibą w Poznaniu (60-101 Poznań, PL) przy ulicy Komornickiej 56, NIP 778-010-31-32, REGON 004852214, rok założenia 1982. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółów dotyczących znaków towarowych jak i dodatkowych informacji o AKADEMII CE udzieli – rzecznik pasowy Centrum Certyfikacji CECE-Polska – Pani Monika Zawadzka – kontakt znajduje się w menu kontakt na stronie www - https://www.ce-polska.pl/kontakt