INFOLINIA
+48 735 790 790

OZNAKOWANIE CE KROK PO KROKU

Oznakowanie CE krok po kroku - Nadanie znaku CE nie jest prostą operacją. O konieczności wykazania zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia najlepiej pomyśleć już w fazie projektowania wyrobu. Wtedy będzie najłatwiej spełnić wymagania dyrektyw i finalnie nadać znak CE.

 

1. Pierwszym działaniem jest rozpoznanie dyrektyw Nowego Podejścia w celu stwierdzenia jakiej dyrektywie / jakim dyrektywom podlega wyrób. Wykaz dyrektyw wymagających nadania oznaczenia CE, można znaleźć >>> KLIKNIJ <<<

2. Następny krok to dokładna analiza dyrektywy i wybór odpowiednich norm zharmonizowanych.

3. Zakupujemy normy zharmonizowane na stronie www.pkn.pl

4. Wybieramy odpowiedni moduł oceny zgodności Więcej o modułach kliknij >>> KLIKNIJ <<<

5. Na podstawie wybranego modułu oceny zgodności, sprawdzamy czy proces możemy przeprowadzić samemu czy powinniśmy zatrudnić stronę trzecią (jednostkę notyfikowaną, laboratorium).

6. Przeprowadzamy badania i oceny. W zależności od modułu oceny zgodności i możliwości technicznych działania te przeprowadzami sami (jako producent) lub z udziałem strony trzeciej.

7. Dokonujemy analizy ryzyka.

8. Przygotowujemy instrukcję / DTR.

9. Przygotowujemy deklarację zgodności WE / deklarację zgodności UE / deklarację włąściwości użytkowych.

10. Przygotowujemy etykietę / tabliczkę znamionową z oznakowaniem CE.

11. Przygotowujemy dokumentację techniczną na potrzeby CE.

12. Produkt pakujemy i pamiętamy o dołączeniu oznakowania CE, instrukcji obsługi a w stosowanych przypadkach deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodnści UE lub deklaracji właściwości użytkowych.

13. Wprowadzamy wyrób do obrotu lub do użytku.

14. Dokumentację i deklarację zgodności WE przechowujemy 10 lat od momentu wprowadzenia ostatniej sztuki wyrobu na rynek.

 

 

* Procedura dotyczy wdrażania oznaczenia CE, nie obejmuje działań związanych z wdrożeniem znaku budowlanego B.