INFOLINIA
+48 735 790 790

WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment

Waste of Electrical and Electronic Equipment czyli po polsku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. WEEE dotyczy utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych i początkowo precyzowane było w dyrektywie WEEE czyli dyrektywie 2002/96/WE. Obecnie  mówimy o dyrektywie WEEE 2 czyli dyrektywie 2012/19/UE

 

Przepisy znajdziesz w MENU DYREKTYWY - KLIKNIJ 

 

Aktualnie obowiązuje przepisy WEEE:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Tekst mający znaczenie dla EOG
  • Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) Text with EEA relevance

 

Czy stosowanie WEEE / ZSEE jest obowiązkowe ?

Stosowanie WEEE z kilkoma zaledwie wyjątkami, dotyczy większości sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedawanego w UE. Wyroby podlegające pod WEEE, muszą być opatrzona specjalnym oznakowaniem (przekreślony śmietnik). Etykiety WEEE są obowiązkowe w przypadku następujących kategorii produktów:

 

1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury - chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda.

2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2 - ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki.

3. Lampy - proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze – w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED).

4. Sprzęt wielkogabarytowy - pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny (z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach), urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe – mainframe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne.

5. Sprzęt małogabarytowy - odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.

6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm)  - telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.


 

Jakie są koszty oznakowania WEEE?

Zgłoszenie do rejestru krajowego WEEE są bezpłatne. Istnieją jednak zobowiązania finansowe związane z odpowiedzialnością za odpady, które mogą być różne w poszczególnych krajach UE.

 


 

Jak powinno wyglądać oznakowanie?

Na urządzeniach EEE muszą się znaleźć następujące informacje:

  • symbol przekreślonego śmietnika (pojemnika na odpady)
  • znak identyfikacyjny producenta taki jak nazwa marki lub znak towarowy.

 

Jeśli produkt wprowadzono do obrotu po 13 sierpnia 2005 r. producent może:

  • umieścić kreskę pod symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady
  • bądź podać datę wprowadzenia produktu do obrotu.

 

Odpowiednie oznakowanie należy umieścić bezpośrednio na wyrobie, a oznaczenie powinno być trwałe, wyraźnie widoczne i czytelne. Dodatkowo oznakowanie można umieścić na opakowaniu, w instrukcjach lub ulotce dołączonej do gwarancji, a nie na samym produkcie wyłącznie wtedy, gdy jego rozmiar jest zbyt mały lub jeśli oznakowanie może wpłynąć na jego funkcję.

 

 

rysunek 1 ZNAK WEEE - przekreślony śmietnik z kreską u dołu oznaczającą wprowadzenie wyrobu do obrotu po 13.08.2005

 

 

Więcej o oznakowaniu WEEE, RoHS i innych dyrektywach zwiazanych z elektroniką - >>> ZOBACZ WIECEJ <<<

Przepisy znajdziesz w MENU DYREKTYWY - KLIKNIJ 

Infolinia - KLIKNIJ