INFOLINIA
+48 735 790 790

CO OZNACZA ZNAK CE?

CO OZNACZA ZNAK CE - Znak CE to skrót od francuskich słów Conformite Europeenne - zgodność europejska (Ważne! Certyfikat CE to niepoprawna nazwa. Określenie nie funkcjonuje w systemem prawnym związanym z ocena zgodności). Umieszczenie znaku CE na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia lub rozporządzeń związanych procesem oceny zgodności (wszystkie przepisy znajdziesz na naszej stronie w menu DYREKTYWY).

 

Wyrób spełnia wymogi dyrektyw i rozporządzeń… co to oznacza?

Znakowanie CE gwarantuje, że jeśli w czasie projektowania i produkcji wyrobu zastosowano przepisy europejskie, z którymi wykazana jest zgodność, to wyrób nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu użytkownika.

 

Na jakie grupy wyrobów nanosi się znak CE?   

Oznakowaniu CE podlegają wyroby:

 • wyroby budowlane (zamiast znaku CE mogą mieć naniesiony znak budowlany B – procedura krajowa w Polsce),
 • maszyny,
 • wyroby niskonapięciowe (LVD),
 • wyroby elektroniczne (EMC),
 • wyroby radiowe (RED),
 • urządzenia ATEX,
 • zabawki,
 • wyroby ciśnieniowe (PED),
 • proste zbiorniki ciśnieniowe (SPV),
 • środki ochrony indywidualnej (PPE),
 • łodzie i jachty rekreacyjne,
 • urządzenia pomiarowe (MID),
 • nieautomatyczne urządzenia ważące (NAWI),
 • fajerwerki,
 • materiały wybuchowe do użytku cywilnego,
 • urządzenia spalające paliwa gazowe,
 • windy,
 • urządzenia medyczne,
 • urządzenia in vitro,
 • urządzenia medyczne aktywnego osadzenia,
 • wyroby zużywające energie elektryczną,
 • urządzenia pracujące na zewnątrz pomieszczeń,
 • urządzenia linowe,
 • wodne kotły grzewcze,
 • wyroby objęte ograniczeniem stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS). 

 

Wyroby mające znak CE                

Rysunek 1 wyroby wymagające znaku CE  - kliknij w grafikę powyżej

 

   Wyroby nie wymagające znaku CE

Rysunek 2 wyroby wymagające znaku CE  - kliknij w grafikę powyżej

 

Potwierdzeniem nadania znaku CE jest dokument nazywany deklaracją zgodności UE, deklaracją zgodności WE, deklaracją właściwości użytkowych (DWU - tylko dla wyrobów objętych 305/2011 CPR - wyroby budowlane). 

 znak CE

Rysunek 3 Grafika pokazująca proporcje oznakowania CE.  Znak CE musi mieć co najmniej 5 mm wysokości. Znaku CE nie można zniekształcać.

 

Znak CE jest obowiązkowym oznakowaniem dla grup wyrobów ujętych w przepisach zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia, rozporządzenia) na Europejskim Obszarze Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z pominięciem Szwajcarii).

 

Znak CE ma formę określoną w przepisach zasadniczych – pobierz znak CE. Znak Ce musi być naniesiony w sposób czytelny i trwały. Znak CE musi być nanoszony w proporcjach zgodnych ze wzorem oraz nie może być mniejszy niż 5 mm (wysokość).

 


 

WIĘCEJ O ZNAKU CE !

Poszukujesz więcej informacji o znaku CE, skontaktuj się z infolinią Europejskiego Punktu Konsultacyjnego do spraw Znaku CE lub skorzystaj z usług Akademii CE.

 

AKademia znak CE

 

 

obacz także:

 

webinar znak CE - film   szkolenia znak CE - film  CE mark - webinar CE mark