INFOLINIA
+48 735 790 790

Oznaczenie CE – grafika (symbol CE, grafika do pobrania)

Potrzebujesz oryginalnej grafiki oznaczenia CE, przygotowanej przez Komisję Europejską, by oznakować swój wyrób, stworzyć idealna etykietę CE, czy tabliczkę znamionową? Jako lider wdrażania oznaczenia CE, posiadamy grafiki oznaczenia CE w różnych formatach.

 

Znak CE / logo CE / grafika CE / grafika znaku CE

Rysunek 1 Znak CE - logo CE 

 

Oznaczenie CE - GRAFIKA:

 • Format AI – czyli natywny plik programu Adobe Illustrator
 • Format GIF czyli Graphics Interchange Format – plik graficzny z konwersją bezstratną
 • Format JPG / Format JPEG  czyli Joint Photographic Experts Group – obrazy rastrowe
 • Format PNG - czyli Portable Network Graphics – rastrowy format pliku graficznego
 • GRAFIKI ZNAKU CE UMIESZCZONO NA PODSTRONIE - KLIKNIJ

 

Oznaczenie CE to skrót od francuskich słów CONFORMITE EUROPEENNE oznaczających zgodność europejską. Znak CE w Europie istnieje od roku 1993, w Polsce obowiązuje od 1 maja 2004. Naniesienie oznaczenia CE na wyrób to potwierdzenie, że spełnia on wszystkie wymagania dyrektyw Nowego Podejścia i rozporządzeń, oraz że przeprowadzono pełen proces oceny zgodności. Oznaczenie CE nanosi producent lub jego upoważniony przedstawiciel na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy).

Znak CE to potwierdzenie, że dany produkt został zbadany przez producenta i że spełnia wymogi Unii Europejskiej w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Znak CE wymagany jest dla wszystkich wyrobów, podlegających pod dyrektywy Nowego Podejścia i rozporządzenia, produkowanych na całym Świecie, które mają docelowo trafić na Europejski Obszar Gospodarczy. Znak CE dotyczy wyrobów budowlanych, elektrycznych i elektronicznych, radiowych, ATEX, zabawek, ciśnieniowych, prostych zbiorników ciśnieniowych, środków ochrony indywidualnej, łodzi, jachtów rekreacyjnych, urządzeń pomiarowych, urządzeń ważących, fajerwerków, środków wybuchowych do użytku cywilnego, urządzeń gazowych, wind, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych aktywnego osadzenia, wyrobów medycznych in vitro, maszyn, kolei linowych, wodnych kotłów grzewczych, nawozów, dronów.

 

Nanosząc oznakowanie CE na wyrób, pamiętaj że:

 1. Oznaczenie CE musi być w odpowiednich proporcjach – patrz rysunek 2
 2. Oznaczenie CE musi mieć kształt odpowiadający przepisom – patrz rysunek 2.
 3. Oznaczenie CE musi mieć przynajmniej 5 milimetrów wysokości.
 4. Oznaczenie CE musi mieć odpowiednią odległość miedzy literą C i E.
 5. Nie wolno stosować znaków podobnych do oznaczenia CE.
 6. Oznaczenie CE nie ma pola ochronnego, jednak nie może się zlewać z innymi treściami i musi być czytelne
 7. Oznaczenie CE nie ma swojego koloru, kolor oznakowania nie powinien wyróżniać się względem tekstu etykiety (ten sam kolor)

 

Znak CE / Symbol CE / Oznakowanie CE / Znakowanie CE / Oznaczenie CE

Rysunek 2 Znak CE - proporcje i wzór

 

 

Potrzebujesz więcej informacji o oznakowaniu CE – znajdziesz je w artykule 30 rozporządzenia (WE) o numerze 765 /2008, oraz załącznik II niniejszego rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93 (Text with EEA relevance)
 • Bezpośredni link – KLIKNIJ  

 

Potrzebujesz podstawowych informacji o znaku CE skorzystaj z infolinii EUROPEJSKIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO DO SPRAW OZNAKOWANIA CE I ZNAKU UKCA – infolinia +48 735 790 790.

 

Potrzebujesz więcej informacji o oznakowaniu CE – zapoznaj się z naszymi SZKOLENIAMI Z ZAKRESU ZNAKU CE – KLIKNIJ lub ZADZWOŃ +48 61 830 81 81.

 

 


Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 12 kwietnia 2023 – 202304122019 (ostania aktualizacja) – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

 

 

 

 CECE-Polska - znak CE na każdym poziomie Twoich potrzeb

Przygotował: Jędrzej Borowiak,

Centrum Certyfikacji CECE-Polska

public relations