INFOLINIA
+48 735 790 790

OZNACZENIE CE

Oznaczenie CE - jest oznaczeniem potwierdzającym zgodność wyrobu z przepisami zasadniczymi (dyrektywy Nowego Podejścia). 

Dlatego też Państwa członkowskie powinny zapewnić właściwe egzekwowanie tych warunków oraz ścigać naruszenia i nadużywanie oznakowania CE z zastosowaniem środków prawnych lub innych właściwych środków. Poniżej grupy wyrobów obięte harmonizacją europejską wymagające oznaczenia CE.

 

 • Aktywne wyroby medyczne
 • Chłodziarki domowe i zamrażarki
 • Eko-projektowanie produktów związanych z energią
 • Jachty rekreacyjne
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Kotły wodne - Sprawność
 • Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
 • Materiały pirotechniczne
 • Maszyny
 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem - ATEX
 • Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób
 • Urządzenia medyczne
 • Urządzenia medyczne - in vitro
 • Urządzenia niskonapięciowe
 • Urządzenia pomiarowe
 • Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe
 • Radiowe urządzania telekomunikacyjne
 • Wagi nieautomatyczne
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Windy (Dźwigi)
 • Zabawki

 

Oznaczenie CE jeśli produkt podlega, pod którąś z dyrektyw Nowego Podejścia jest obowiązkiem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.


Oznaczenie CE - EUROPEJSKI PUNKT KONSULTACYJNY (EPK)

Oznaczenie CE - SZKOLENIA

Oznaczenie CE - DYREKTYWY