INFOLINIA
+48 735 790 790

2019/945 - Rozporządzenie w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych - rozporządzenie DRONY - rozporządzenie UAS

skrót: UAS
numer (język polski): 2019/945
numer (język angielski): 2019/945
uaktualnienia: 2020/1058
poprzednio obowiązujące:

-

 

Rozporządzenie 2019/945 i rozporządzenie 2020/1058 - rozporządzenie w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych - rozporządzenie UAS:


 

  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich – więcej informacji kliknij menu DYREKTYWY lub niniejszy link

  • Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 of 12 March 2019 on unmanned aircraft systems and on third-country operators of unmanned aircraft systems

  • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1058 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/945 w odniesieniu do wprowadzenia dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych

  • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/1058 of 27 April 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/945 as regards the introduction of two new unmanned aircraft systems classes

 

 

Przepisy wspomagające:

  • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych 
  • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/947 of 24 May 2019 on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraft

 

Więcej szczegółów znajdziesz na naszych szkoleniach dotyczących oznaczenia CE dla dronów – KLIKNIJ

 Szkolenie znak CE drony / webinar znak CE drony

Infolinia informacyjna – telefon +48 735 790 790 (infolinia EKP działa w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku).