INFOLINIA
+48 735 790 790

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC (poprzednio obowiązująca 2004/108/WE)

Dyrektywa 2014/30/UE / dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej / dyrektywa EMC:

  • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
  • Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

 

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetyczej - zakres:

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE), zwana dyrektywą EMC dotyczy aparatury rozumianej jako każde gotowe urządzenie lub ich kombinacje udostępnione na rynku jako pojedyncze jednostki funkcjonalne przeznaczone dla użytkownika końcowego i które mogą wytwarzać zaburzenia elektromagnetyczne, lub na których działanie takie zaburzenia mogą mieć wpływ. Dyrektywa 2014/30/UE ( dyrektywa EMC ) dotyczy także instalacji stacjonarnych rozumianych jako szczególną kombinację kilku rodzajów aparatury oraz, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które są montowane, instalowane i których przeznaczeniem jest stałe użytkowanie w z góry określonym miejscu.

Najprościej tłumacząc dyrektywa 2014/30/UE (dyrektywa EMC) dotyczy wszystkich urządzeń, które zawierają aktywne elementy elektroniczne. Jeśli nie jesteś pewien czy Twój wyrób podlega dyrektywie EMC (dyrektywie 2014/30/UE), zadaj sobie poniższe pytania. Odpowiedź twierdząca na którekolwiek z nich, oznacza konieczność zastosowania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej  (dyrektywy 2014/30/UE):

Rysunek 1 Przykładowe wyroby podlegające pod dyrektywę 2014/30/UE kompatybilność elektromagnetyczną -EMC 

 


 

Dyrektywa 2014/30/UE - pytania pomagające zakwalifikować wyrób jako podlegający pod kompatybilnośc elektromagnetyczną:

PYTANIA POMAGAJĄCE NA ZAKWALIFIKOWANIE WYROBU POD DYREKTYWĘ 2014/30/UE (DYREKTYWĘ EMC):

1. Czy wyrób zawiera elementy elektryczne i elektroniczne ?
2. Czy wyrób zawiera elementy czynne np. tranzystory, układy scalone ?
3. Czy istnieją w układzie parametry regulowane elektronicznie ?
4. Czy w urządzeniu zachodzą procesy przełączanie, poza włączaniem i wyłączaniem, czyli np. zmiany częstotliwości, impulsy o dużej amplitudzie ?
5. Czy mamy do czynienie ze zjawiskiem powstawania łuku elektrycznego ?
6. Czy przy włączeniu powstają duże prądy rozruchowe ?


 

Dyrektywa EMC  - wyroby podlegajace dyrektywie:

Przykładowe wyroby wymagające spełnienia założeń dyrektywy 2014/30/UE – kompatybilność elektromagnetyczna: ładowarka do telefonu, telewizor, drukarka, zmywarka, pralka, sterownik, pilot tv, lampa LED, gameboy, konsola, laptop, komputer, pendrive, zasilacz do komputera, ekspres do kawy, maszyny ze sterowaniem elektronicznym, zegarek z wieloma funkcjami, brama garażowa z napędem, drzwi automatyczne, samochody / zabawki zdalnie sterowane, pozytywki, mrugające latarki, głośniki bezprzewodowe.


 

Od 20 kwietnia 2016 czyli od wejścia najnowszej odsłony dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej wystawia się nowy dokument potwierdzający zgodność. Na chwile obecną deklarację zgodności WE, zastąpiła deklaracja zgodności UE.

Dyrektywa 2014/30/UE  pozwala na samoocenę wyrobów (bez udziału jednostki notyfikowanej) – moduł A – wewnętrzna kontrola produkcji. Należy pamiętać, że badania należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w normach zharmonizowanych, a do tego potrzebny jest drogi i unikalny sprzęt.

 

  

Potrzebujesz informacji jak samodzielnie nadać znak CE:

Oznaczenie CE – podstawy

Oznaczenie CE – maszyny i urządzenia

 

 

Potrzebujesz badań kompatybilności elektromagnetycznej / badania EMC - zadzwoń +48  61 830 81 81.

Masz pytania skorzystaj z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego.

 

 

 

Sprawdź też nasze szkolenia dotyczące znakowania CE dla produktów elektrycznych i elektronicznych - szkolenie CE wyroby elektryczne i elektroniczne