INFOLINIA
+48 735 790 790

Odpowiedzi na pytania od internautów i czytelników serwisu CE-Polska

Poniżej zawarte pytania stanowią prawdziwe pytania zadane przez użytkowników serwisu CE-Polska.pl i serwisów wspomagających. Dobór pojęć użytych w zadanym pytaniu może być błędny, stąd dodatkowe wyjaśnienia. Oto pytania:

 • Jakie korzyści daje producentowi certyfikat CE ?
 • Jak sprawdzić certyfikat CE ?
 • Jak wygląda certyfikat CE ?
 • Co oznacza certyfikat CE na zabawkach ?
 • Czy certyfikat CE musi być w języku polskim ?
 • Kiedy CE jest obowiązkowe ?
 • Kiedy nie potrzeba CE ?

 

Prosimy pamiętać, że nie istnieje takie pojęcie jak CERTYFIKAT CE, a pod tym potocznym pojęciem kryje się:

 • Deklaracja zgodności WE,
 • Deklaracja zgodności UE,
 • Deklaracja zgodności WE / UE,
 • Deklaracja właściwości użytkowych.
 • Więcej o wyżej wskanych dokumentach - KLIKNIJ

  

  

Jakie korzyści daje producentowi certyfikat CE ?

Po pierwsze poprawnie zadane pytanie powinno brzmieć: Jakie korzyści daje producentowi nadanie znaku CE (a nie: Jakie korzyści daje producentowi certyfikat CE) ? Certyfikat CE to pojęcie potoczne, nie istniejące w dyrektywach Nowego Podejścia czyli dyrektywach mówiących o oznakowaniu CE i deklaracjach zgodności.

Wracając do meritum zapytania trudno mówić o korzyściach, które daje producentowi znak CE, ponieważ znak CE jest obowiązkiem prawnym. Jeśli Państwa wyrób podlega pod dyrektywy Nowego Podejścia mówiące o oznakowaniu CE zgodnie z prawem,  jeśli będzie wprowadzony do obrotu lub wprowadzony do użytku na Europejskim Obszarze Gospodarczym, musi mieć poprawnie naniesione oznakowanie CE i wystawioną deklarację zgodności WE / deklarację zgodności UE / deklarację zgodności WE/UE lub deklarację właściwości użytkowych.

Korzyściami z oznakowania CE prócz legalnego i uczciwego podejścia do rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest spokojna sprzedaż, bez konieczności wycofywania wyrobu w czasie kontroli, niepodleganie pod wysokie kary finansowe.

Wyroby oznakowane znakiem CE, są wyrobami do których konsumenci mają zwiększone zaufanie.

Należy pamiętać, że firmy (profesjonalni uczestnicy rynku) przy zakupach zwracają uwagę na poprawność oznakowania CE oraz deklaracje w ramach dobrej praktyki kupieckiej.

 

 

Rysunek 1 Znak CE - proporcje  


 

Jak sprawdzić certyfikat CE ?

Po pierwsze poprawnie zadane pytanie powinno brzmieć: Jakie sprawdzić znak CE ? (a nie: Jakie sprawdzić certyfikat CE) ? Certyfikat CE to pojęcie potoczne, nie istniejące w dyrektywach Nowego Podejścia czyli dyrektywach mówiących  o oznakowaniu CE i deklaracjach zgodności.

Zatem jak sprawdzić za CE na wyrobie ?

Znak CE powinien mieć co najmniej 5 mm wysokości i odpowiadać proporcją.

Rysunek 1 Znak CE - proporcje  

 

Dodatkowo za znakiem CE zawsze stoi dokument:

 

Sprawdzenie tych dokumentów powinno dać pewność czy produkt jest poprawnie wprowadzony na rynek. Sprawdzenie deklaracji to zadanie trudne. Potrzebujesz weryfikacji skorzystaj z infolinii +48 735 790 790 (infolinia działa w godzinach 8 – 16 w dni robocze).


 

Jak wygląda certyfikat CE ?

Po pierwsze poprawnie zadane pytanie powinno brzmieć: Jak wygląda deklaracja zgodności WE / Jak wygląda deklaracja zgodności UE /  Jak wygląda deklaracja zgodności WE/UE lub Jak wygląda Deklaracja właściwości użytkowych  ? (a nie: Jak wygląda certyfikat CE ?) ? Certyfikat CE to pojęcie potoczne, nie istniejące w dyrektywach Nowego Podejścia czyli dyrektywach mówiących  o oznakowaniu CE i deklaracjach zgodności.

 • Jak powinna wyglądać deklaracja zgodności WE, wyjaśniamy na innej podstronie KLIKNIJ.
 • Jak powinna wyglądać deklaracja zgodności UE, wyjaśniamy na innej podstronie KLIKNIJ.
 • Jak powinna wyglądać deklaracja zgodności WE / UE, wyjaśniamy na innej podstronie KLIKNIJ.
 • Jak powinna wyglądać deklaracja właściwości użytkowych, wyjaśniamy na innej podstronie KLIKNIJ.

 Deklaracja zgodności UE - www.ce-polska.pl 

Rysunek 2 Deklaracja zgodności UE

Najważniejsze elementy wyżej wspomnianych dokumentów to:

 • Odniesienie do jednoznacznej nazwy wyrobu.
 • Odniesienie do pełnych danych producenta lub jeśli to konieczne upoważnionego przedstawiciela.
 • Odniesienie do dyrektyw.
 • Odniesienie do norm zharmonizowanych.
 • Podpis osoby odpowiedzialnej za reprezentację.
 • Data i miejsce wystawienia.

 

Sprawdzenie deklaracji to zadanie trudne. Potrzebujesz weryfikacji skorzystaj z infolinii +48 735 790 790 (infolinia działa w godzinach 8 – 16 w dni robocze).


 

Co oznacza certyfikat CE na zabawkach ?

Po pierwsze poprawnie zadane pytanie powinno brzmieć: Co oznacza znak CE na zabawkach ? (a nie: Co oznacza certyfikat CE na zabawkach ?) Certyfikat CE to pojęcie potoczne, nie istniejące w dyrektywach Nowego Podejścia czyli dyrektywach mówiących  o oznakowaniu CE i deklaracjach zgodności.

Znak CE na zabawkach oznacza, że są one zgodne z dyrektywą zabawkową i normami np. EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3. Zgodność z wymienionymi przepisami potwierdza odpowiednią budowę zabawek, odpowiednie badania, instrukcji i przydatność zabawki. Zabawki mające uczciwie przeprowadzoną procedurę oceny zgodności, można polecić do użytkowania.

Należy nadmienić, że znak CE na zabawkach jest obowiązkowy.


 

Czy certyfikat CE musi być w języku polskim ?

Po pierwsze poprawnie zadane pytanie powinno brzmieć: Czy deklaracja zgodności WE musi być w języku polskim ? / Czy deklaracja zgodności UE musi być w języku polskim ?  / Czy deklaracja zgodności WE/UE musi być w języku polskim ?  / Czy deklaracja właściwości użytkowych musi być w języku polskim ? (a nie: Czy certyfikat CE musi być w języku polskim ?) Certyfikat CE to pojęcie potoczne, nie istniejące w dyrektywach Nowego Podejścia czyli dyrektywach mówiących  o oznakowaniu CE i deklaracjach zgodności.

Odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo prosta. Produkty oferowane na rynku polskim muszą posiadać deklarację zgodności WE / deklarację zgodności UE / deklarację zgodności WE/UE / deklarację właściwości użytkowych / krajową deklarację właściwości użytkowych w języku polskim.


 

Kiedy CE jest obowiązkowe ?

Znak CE jest obowiązkowy jeśli wyrób podlega pod co najmniej jedną dyrektywę Nowego Podejścia lub rozporządzenie Parlamentu Europejskiego mówiące o oznakowaniu CE. Wykaz wszystkich dyrektyw i rozporządzeń wymagających oznakowania CE – KLIKNIJ. Znakowanie CE nie jest dobrowolne. Jeśli Twój wyrób podlega pod wyżej wskazane przepisy i chcesz go umieścić na Europejskim Obszarze Gospodarczym, nie masz wyboru i musisz przeprowadzić procedurę oceny zgodności i nadać oznakowanie CE.


 

Kiedy nie trzeba oznakowania CE ?

Oznakowania CE nie można nadać na wyroby, które nie podlegają pod dyrektywy Nowego Podejścia i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Oznakowanie CE na Europejskim Obszarze gospodarczym to nie wybór producenta lub upoważnionego przedstawiciela, to obowiązek prawny.

 


 

 

Przypis autora odpowiedzi na pytania::

Pamiętajmy, że certyikat CE nie istnieje i że pytania: Jakie korzyści daje producentowi certyfikat CE ? Jak sprawdzić certyfikat CE ? Jak wygląda certyfikat CE ? Co oznacza certyfikat CE na zabawkach ?Czy certyfikat CE musi być w języku polskim ? są po prostu niepoprawnie zadane.