INFOLINIA
+48 735 790 790

EEA - European Economic Area - Europejski Obszar Gospodarczy

EEA - European Economic Area - Europejski Obszar Gospodarczy - stanowi strefę wolnego handlu w skład której wchodzą kraje takie jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Wymienione kraje należą do Unii Europejskiej albo są członkami EFTA (bez Szwajcarii). Na EEA na wyroby podlegające pod dyrektywy Nowego Podejścia, producent lub jego upoważniony przedstawiciel nanosi oznaczenie CE.