INFOLINIA
+48 735 790 790

Kiedy wymagana jest deklaracja właściwości użytkowych?

Odpowiedź kiedy jest wymagana deklaracja właściwości użytkowych jest dość jasna i prosta. Deklaracja właściwości użytkowych wymagana jest jeżeli mamy do czynienia z wyrobem budowlanym zgodnie z następującymi przepisami:

 • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG  >>> zobacz przepis <<<

 

 KIEDY WYMAGANA JEST DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Rysunek 1 Kiedy wymagana jest deklaracja włąściwości użytkowych - KLIKNIJ

 

Skąd mam wiedzieć czy mój wyrób jest wyrobem budowlanym? – KLIKNIJ

 

Podsumowując deklaracja właściwości użytkowych musi być wystawiona jeśli wyrób budowlany, który podlega tak zwanej normie zharmonizowanej lub wystawiono na niego Europejską Ocenę Techniczną. Deklarację właściwości użytkowych wystawiamy jeśli na wyrób budowlany należy nanieść oznakowanie CE.

 

 Znak CE / oznakowanie CE

Rysunek 2 Znak CE / oznaczenie CE / oznakowanie CE / nakowanie CE


 

 

Kiedy wymagana jest krajowa deklaracja właściwości użytkowych?

Odpowiedź kiedy jest wymagana krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest dość jasna i prosta. Krajowa deklaracja właściwości wymagana jest jeżeli mamy do czynienia z wyrobem budowlanym zgodnie z następującymi przepisami:

 

 • Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz ze zmianami).
 • Dz.U.10.114.760 Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.
 • Dz.U.13.898 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.
 • M.P.04.32.571 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie manatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm harmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów.
 • Dz.U.16.1966 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowcy wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.16.1966
 • Dz.U.18.1233 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 • Dz.U.19.1176 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 • Dz.U.19.2164 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 • Dz.U.20.2297 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 • Dz.U.21.2260 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 • sprawdż przepisy >>> kliknij <<<

 

Skąd mam wiedzieć czy mój wyrób jest wyrobem budowlanym? – KLIKNIJ

 

Podsumowując krajowa deklaracja właściwości użytkowych musi być wystawiona jeśli wyrób budowlany podlega tak zwanej normie krajowej lub wystawiono na niego Krajową Ocenę Techniczną. Krajowa deklarację właściwości użytkowych wystawiamy jeśli na wyrób budowlany należy nanieść oznakowanie budowlane B.

 

 

 Znak B - znak budowlany B

Rysunek 3 Znak B / znakBudowlany B - grafika

 

 

 


Inne podobne zagadnienia:


Sprawdź także:

  Webinar znak CE i znak budowlany B

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B na dzień 06 września 2022 – 202209061030 – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

 

CE-Polska - kontakt

Przygotował

Jędrzej Borowiak

CECE-Polska

public relations