INFOLINIA
+48 735 790 790

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Deklaracja zgodności WE - dokument nazywany często błędnie certyfikatem CE (certyfikat CE), deklaracją zgodności CE (deklaracja zgodności CE) lub po prostu deklaracją zgodności. Deklaracja zgodności WE  potwierdza zgodność danego wyrobu z wymaganiami dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektywy mówiące o oznaczeniu CE). Deklaracja zgodności WE wraz z tabliczką (etykietą) znamionową gdzie umieszczono znak CE, na podstawie dokumentacji na potrzeby oznakowania CE oraz często wraz z instrukcją stanowią podstawę do wprowadzenia wyrobu do obrotu i do użytku.