INFOLINIA
+48 735 790 790

Znak CE – grafika

Potrzebujesz znaku CE / oznakowania CE w odpowiednim formacie graficznym do stworzenia etykiety wyrobu lub tabliczki znamionowej ? Poniżej znajdziesz oznaczenie CE w formacie ai, eps, gif, jpg, png. Więcej o znaku CE znajdziesz także na innych podstronach naszego serwisu CE-polska.pl:

 

 Znak CE / symbol CE / logo CE / oznakowanie CE / oznaczenie CE          Znak CE / symbol CE / logo CE / oznakowanie CE / oznaczenie CE          Znak CE / symbol CE / logo CE / oznakowanie CE / oznaczenie CE          Znak CE / symbol CE / logo CE / oznakowanie CE / oznaczenie CE          Znak CE / symbol CE / logo CE / oznakowanie CE / oznaczenie CE

 


 

Oznaczenie CE – Czym jest znak CE?

Oznaczenie CE to istniejący od 1993 znak, który oznacza Conformité Européenne (język francuski) czyli zgodność europejska. Znak CE oznacza, że wyrób spełnia zasadnicze i szczegółowe wymagania na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Oznaczenie CE jest obowiązkowe dla wyrobów podlegających pod odpowiednie dyrektywy Nowego Podejścia i rozporządzania. Oznaczenie CE nie jest świadectwem jakości, ani potwierdzeniem pochodzenia z UE, nie jest także certyfikatem bezpieczeństwa.

Szybkie kroki do naniesienia oznaczenia CE:

 1. Zapewnij zgodność z przepisami zasadniczymi i szczegółowymi.
 2. Zdecyduj czy możesz sam nadać znak CE, czy potrzebujesz strony trzeciej, czyli jednostki notyfikowanej.
 3. Przygotuj dokumentację techniczną pod potrzeby oznakowania CE
 4. Przygotuj deklarację zgodności WE / deklarację zgodności UE / deklarację właściwości użytkowych
 5. Szczegółowe kroki do wdrożenia oznakowania CE - kliknij

 

Znak CE - grafika i zasady nanoszenia 

 

Przy nanoszeniu znaku CE musisz pamiętać o kilku zasadach.

 1. Znak CE musi być w odpowiednich proporcjach zgodnych z rysunkiem 1
 2. Znak CE musi być idealny kształtem, tak jak na rysunku 1
 3. Znak CE musi mieć co najmniej 5 milimetrów wysokości
 4. Znak CE musi mieć odpowiednią odległość miedzy literą C i E, żeby nie wyszło z niego popularne medialnie China Export
 5. Nie wolno stosować znaków podobnych do oznakowania CE
 6. Znak CE nie ma pola ochronnego jednak nie może się zlewać z innymi treściami i musi być czytelny
 7. Znak CE nie ma swojego koloru, kolor oznakowania nie powinien wyróżniać się względem tekstu etykiety (ten sam kolor)

 

 ZNAK CE / symbol CE, logo CE, grafika ce

Rysunek 1 Znak CE grafika / grafika oznakowania CE

 


Grafika znaku CE w następujących formatach graficznych:


 

Potrzebujesz więcej informacji o oznakowaniu CE – znajdziesz je w artykule 30 rozporządzenia (WE) o numerze 765 /2008, oraz załącznik II niniejszego rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93 (Text with EEA relevance)
 • Bezpośredni link – KLIKNIJ  

Potrzebujesz podstawowych informacji o znaku CE skorzystaj z infolinii EUROPEJSKIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO DO SPRAW OZNAKOWANIA CE I ZNAKU UKCA – infolinia +48 735 790 790.

Potrzebujesz więcej informacji o oznakowaniu CE – zapoznaj się z naszymi SZKOLENIAMI Z ZAKRESU ZNAKU CE – KLIKNIJ lub ZADZWOŃ +48 61 830 81 81.

 

 


Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 7 kwietnia 2023 – 202304071244 (ostania aktualizacja) – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

 

 

 

Przygotował: Jędrzej Borowiak,

Centrum Certyfikacji CECE-Polska

public relations