INFOLINIA
+48 735 790 790

W jakim przypadku nadajemy znak CE?

Znak CE czyli zgodność europejska (CE – skrót francuskich słów Conformité Européenne) nadajemy jeśli nasz wyrób podlega pod przepisy tak zwanego Nowego Podejścia. Przepisami Nowego Podejścia są dyrektywy i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Znak CE nadajemy na następujące wyroby:

https://www.ce-polska.pl/wyroby-wymagajace-znaku-ce

Rysunek 1 Wyroby wymagające znaku CE - w jakim przypadku nadajemy znak CE?

 

W jakim przypadku nadajemy znak CE?

Znak CE nadajemy jeśli nasz wyrób ma być oferowany na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Główny przepis stojący nad przepisami zasadniczymi w zakresie konieczności wprowadzenia oznakowania CE na rynkach Europejskiego Obszaru Gospodarczego to Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG.

 

Już wiesz w jakim przypadku nadajemy znak CE? Jeśli masz wątpliwości skorzystaj z numeru telefonu + 48 61 830 81 81.

 


Potrzebujesz więcej informacji w temacie oznakowania CE, wprowadzania wyrobów do obrotu, wprowadzania wyrobów do użytku – KLIKNIJ.

Sprawdź też nasze szkolenia i szkolenia online dotyczące znaku CE, znaku budowlanego B i oznakowania UKCA. - KLIKNIJ.

Zapraszamy też do korzystania z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego do spraw Oznaczenia CE i znaku UKCA – KLIKNIJ.


 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 07 września 2022 – 202209070920 – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

 

 

 Centrum Certyfikacji CECE - POlska - kontakt

Przygotował

Jędrzej Borowiak

Centrum Certyfikacji

CECE-Polska

public relations