INFOLINIA
+48 735 790 790

Klasa C5 systemów bezzałogowych statków powietrznych

Klasa C5 systemów bezzałogowych statków powietrznych - znak CE

 

KLASA C5 SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

Rys.1 Klasa C5 - rozporządzenie delegowane 2019/945 i rozporządzenie delegowane 2020/1058 

 

Bezzałogowy system powietrzny klasy C5 spełnia następujące wymogi:

SBSP klasy C5 musi spełniać wymogi określone dla klasy C3 z wyjątkiem wymogów określonych w części 4 pkt 2 i 10 - KLIKNIJ

 

Musi też dodatkowo spełniać następujące wymogi:

1) być statkiem powietrznym innym niż stałopłat, z wyjątkiem bezzałogowych statków powietrznych na uwięzi;

2) jeżeli jest wyposażony w funkcję świadomości przestrzennej, spełniać wymogi części 4 pkt 10;

3) podczas lotu przekazywać pilotowi bezzałogowego statku powietrznego jasne i zwięzłe informacje o wysokości bezzałogowego statku powietrznego nad poziomem terenu lub punktem startu;

4) z wyjątkiem bezzałogowych statków powietrznych na uwięzi, być wyposażony w tryb niskiej prędkości wybierany przez pilota bezzałogowego statku powietrznego, ograniczający prędkość względem ziemi do nie więcej niż 5 m/s;

5) z wyjątkiem bezzałogowych statków powietrznych na uwięzi, umożliwiać pilotowi bezzałogowego statku powietrznego zakończenie lotu bezzałogowego statku powietrznego w sposób:

a) niezawodny, przewidywalny i niezależny od automatycznego systemu kontroli lotu i naprowadzania; dotyczy to również aktywacji tego narzędzia;

b) wymuszający opadanie bezzałogowego statku powietrznego i zapobieganie jego aktywnemu przemieszczaniu się w płaszczyźnie poziomej; oraz

c) obejmujący środki zmniejszania efektu uderzenia bezzałogowego statku powietrznego;

6) z wyjątkiem bezzałogowych statków powietrznych na uwięzi, zapewniać pilotowi bezzałogowego statku powietrznego w sposób ciągły możliwość monitorowania jakości łącza sterowania i kontroli oraz odbierać ostrzeżenie, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo przerwania łącza lub jego pogorszenia w stopniu zagrażającym bezpiecznemu prowadzeniu operacji, i kolejne ostrzeżenie w przypadku przerwania łącza; oraz

7) oprócz informacji określonych w części 4 pkt 15 lit. a), zawierać w instrukcjach producenta opis sposobu zakończenia lotu zgodnie z wymogami pkt 5.

8) SBSP klasy C5 może składać się z SBSP klasy C3 z zamontowanym zestawem akcesoriów, który zapewnia przekształcenie SBSP klasy C3 w SBSP klasy C5. W takim przypadku etykietę klasy C5 umieszcza się na wszystkich akcesoriach.

 

Zestaw akcesoriów może umożliwiać przekształcenie tylko SBSP klasy C3, który spełnia warunki określone w pkt 1 i zapewnia niezbędne dla akcesoriów interfejsy. Zestaw akcesoriów nie obejmuje zmian w oprogramowaniu SBSP klasy C3. Zestaw akcesoriów jest tak zaprojektowany, a wszystkie akcesoria oznakowane w taki sposób, aby zapewnić ich pełną i prawidłową instalację w SBSP klasy C3 przez operatora SBSP zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta zestawu akcesoriów.

Zestaw akcesoriów może być wprowadzany do obrotu niezależnie od SBSP klasy C3, których przekształcenie umożliwia. W takim przypadku producent zestawu akcesoriów wprowadza do obrotu jeden zestaw montażowy, który:

1) nie ma wpływu na zgodność SBSP klasy C3 z wymogami części 4;

2) zapewnia zgodność SBSP wyposażonych w zestaw akcesoriów ze wszystkimi dodatkowymi wymogami określonymi w niniejszej części, z wyjątkiem pkt 3 powyżej; oraz

3) do którego dołączono instrukcje producenta zawierające: (i) wykaz wszystkich SBSP klasy C3, do których zestaw może być stosowany; oraz (ii) instrukcje dotyczące instalacji i obsługi zestawu akcesoriów.

 

 

 

Szkolenie znak CE - DRONY - BEZZAŁOGOWE SYSTEMY POWIETRZNE +48 735 790 790

 

Na podstawie przepisów odniesienia:

  • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich
  • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1058 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/945 w odniesieniu do wprowadzenia dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych
  • Chcesz zapoznać się z przepisami i oznakowaniem CE - KLIKNIJ

 


 

Chcesz przeprowadzić proces oceny zgodności drona? Chcesz przeprowadzić proces oceny zgodności systemów bezzałogowych statków powietrznych? Zapraszamy na szkolenie dotyczące znaku CE dla systemów bezzałogowych statków powietrznych / znak CE dla dronów – KLIKNIJ

 

Chcesz dowiedzieć się więcej skorzystaj z Europejskiego Punktu Konsultacyjnego +48 735 790 790.

 


 

 

CECE-Polska DRONY BEZZAŁOGOWE SYSTEMY POWIETRZNE                                   Znak CE - drony i bezzałogowe systemy powietrzne

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE na dzień 7 marca 2022 – 202203071112 – tekst przygotowany przez biuro prasowe Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

Przygotował: Jędrzej Borowiak - dla PR CECE-Polska