INFOLINIA
+48 735 790 790

NOWA DYREKTYWA MASZYNOWA (2023/1230), a w sumie NOWE ROZPORZĄDZENIE MASZYNOWE 2023/1230!

Stało się i pojawiło się wreszcie nowe rozporządzenie w sprawie maszyn 2023/1230:

 

rozporządzenie zastąpi od 14.01.2027 dotychczas obowiązująca dyrektywę maszynową 2006/42/WE:

 

 

Rozporządzenie 2023/2130 (czyli potocznie mówiąc nowa dyrektywa maszynowa) stosuje się od dnia 14 stycznia 2027.

 

Następujące artykuły rozporządzenia 2023/2130 stosuje się jednak od następujących dat:

  1. art. 26–42 od dnia 14 stycznia 2024 r. – dotyczy jednostek notyfikowanych;
  2. art. 50 ust. 1 od dnia 14 października 2023 r. – dotyczy sankcji;
  3. art. 6 ust. 7 oraz art. 48 i 52 od dnia 13 lipca 2023 r. – postanowienia przejściowe;
  4. art. 6 ust. 2–6, 8 i 11 oraz art. 47 i art. 53 ust. 3 od dnia 14 lipca 2024 r – informacje legislacyjne.

 

Istotne zmiany między dyrektywą maszynową 2006/42/WE MD, a rozporządzeniem 2023/1230 MR:

  • zastąpienie deklaracji zgodności WE, deklaracją zgodności UE (nowy wzór deklaracji zgodności UE - deklaracja zgodności UE dla maszyn i produktów powiązanych nr … );
  • dodano definicję istotnej modyfikacji;
  • podzielanie załącznika związanego z urządzeniami i maszynami szczególnie niebezpiecznymi;
  • przydział konkretnych modułów oceny zgodności do maszyn szczególnie niebezpiecznych;
  • itd.

 

Potrzebujesz więcej informacji skorzystaj z INFOLINII EUROPEJSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO DO SPRAW ZNAKU CE

POTRZEBUJESZ więcej informacji o nowym rozporządzeniu w sprawie maszyn i urządzeń 2023/1230, skorzystaj z naszych szkoleń – KLIKNIJ

 

 

 

 

 znak CE, znak B, oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 26 września 2023 – 202309261455 (ostania aktualizacja) – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

 

 

 

 CECE-Polska - znak CE na każdym poziomie Twoich potrzeb

Przygotował: Jędrzej Borowiak

Centrum Certyfikacji CECE-Polska

public relations