INFOLINIA
+48 735 790 790

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU) - w ramach naszych działań mających na celu kompleksowe wdrożenie znaku B dla wyrobu budowlanego objętego przepisami krajowymi tworzymy krajowe deklaracje zgodności (KDWU). Od  1 stycznia 2017 Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych należy wystawić na mocy Dz.U.16.1966 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada  2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest bardzo podobna do dokumentu zapoczątkowanego w CPR 305/2011 wraz z późniejszymi zmianami, czyli do deklaracji właściwości użytkowych. Wyróżnikiem na pewno prócz odniesienia do przepisów krajowych jest konieczność zawarcia informacji o miejscu produkcji. Krajową deklarację właściwości wystawia się na podstawie normy mającej status normy krajowej (norma nie może mieć statusu normy wycofanej) lub na podstawie KOT – krajowej oceny technicznej (krajowa ocena techniczna, zastąpiła od 1 stycznia 2017, krajowe aprobaty techniczne). Więcej o KDWU - https://www.ce-polska.pl/krajowa-deklracja-wlasciwosci-uzytkowych

W razie potrzeby możemy wykonać dla Twojej firmy przykładowy dokument krajowej deklaracji zgodności. Możemy także przygotować etykiety ze znakiem budowlanym B, instrukcje montażowe, karty charakterystyki, projekty oznakowania opakowania.

 


Masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesów oceny zgodności (znak CEznak B), skorzystaj z INFOLINII +48 735 790 790 lub kliknij >>>ZNAK CE KONTAKT<<<

Potrzebujesz wyceny naszych usług, napisz do nas maila >>>ZNAK CE KONTAKT<<< lub >>>WYPEŁNIJ WNIOSEK<<<