INFOLINIA
+48 735 790 790

Certyfikacja CE

Certyfikacja CE - to potoczna nazwa procesu oceny zgodności wyroby z wymogami dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektywy mówiące o znaku CE).
Certyfikacja CE w zależności od modułów oceny zgodności może być prowadzona samodzielnie przez producenta lub z udziałem jednostki trzeciej. Na ogół czynności związanych z certyfikacją CE składa się:
  • wyprodukowanie wyroby zgodnego z wymaganiami zasadniczymi,
  • sprawdzenie zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektyw Nowego Podejścia (w zależności od modułu ocen zgodności sprawdzenie może być samodzielen lub z udziałem strony trzecie),
  • przygotowanie odpowiednich instrukcji (o ile to konieczne),
  • przygotowanie dokumentacji technicznej,
  • opracowanie systemu zakładowej kontroli produkcji,
  • przygotowanie deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE / deklaracji właściwości użytkowych  - potocznie nazywanej CERTYFIKATEM CE,
  • przygotowanie odpowiedniej tabliczki lub etykiety, na której umieszczony jest między innymi znak CE nie mniejszy niż 5 mm.


Centrum Certyfikacji CE-Polska jako jednostka z ogromnym doświadczeniem, która kreuje rynek oznakowania CE w Polsce, w przypadku pytań zaprasza do kontaktu telefonicznego tel. + 48 61 830 81 81.

CERTYFIKACJA CE - sprawdź SZKOLENIA <<<