INFOLINIA
+48 735 790 790

WEBINAR CE – ZNAK CE DLA WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (LAMPY, AGD)

MIEJSCE WEBINARIUM CE - SZKOLENIE W INTERNECIE
DATA 06-12-2024
GODZINA 10:00-15:30
CENA 1790 złotych netto + 23% VAT

PEŁEN TYTUŁ WEBINARIUM CE (szkolenie CE online): 

Oznaczenie CE dla producentów i importerów wyrobów elektrycznych i elektronicznych - np. lampy, AGD, elektronika (dyrektywy niskonapięciowa LVD, dyrektywa kompatybilności EMC, dyrektywa radiowa RED, RoHS, ekoprojekt, WEEE / ZSEE zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny /przekreślony śmietnik/)

 

Webinarium znak CE podstawy - przeznaczone jest dla:

 • producentów lamp, AGD i produktów elektrycznych,
 • upoważnionych przedstawicieli wyrobów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • importerów wyrobów,
 • dystrybutorów,
 • konstruktorów.

 

Każdy uczestnik otrzyma:

 • komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej (około 160 stron),
 • dostęp do STREFY KLIENTA, z której będzie mógł pobrać aktualne przepisy zasadnicze oraz transponujące je przepisy krajowe, grafiki znaków, przykłady dokumentów,
 • certyfikat,
 • dostęp do specjalnej INFOLINII dla klientów CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

Charakterystyka webinarium:
- webinarium powstało w oparciu o problemy napotkane codziennie we wdrożeniach jak i doradztwie w zakresie oznaczenia CE, dlatego jest barometrem rynkowego zapotrzebowania,
- duża ilość przykładów,
- profesjonalnie przygotowane materiały (w wersji książkowej i elektronicznej), stanowią przewodnik po procesie certyfikacji,
- webinarium przygotowywane jak i przedstawione przez pracowników, którzy każdego dnia spotykają się z problemami klientów, przez co wiedzą na jakie informacje zwracać szczególną uwagę.

 

Szkolenie kierujemy do:
- producentów wyrobów elektrycznych;
- importerów wyrobów elektrycznych;
- dystrybutorów i upoważnionych przedstawicieli na rynku unijnym;
- specjalistów do spraw bezpieczeństwa.

Oznaczenie CE dla producentów i importerów wyrobów elektrycznych i elektronicznych - np. lampy, AGD, elektronika (dyrektywy niskonapięciowa LVD, dyrektywa kompatybilności EMC, dyrektywa radiowa RED, RoHS, ekoprojekt, WEEE / ZSEE zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny /przekreślony śmietnik/)

 

- Znak CE dla producentów lamp, producentów AGD i produktów wyrobów elektrycznych i elektronicznych - 

 

 

 

I. Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej.

1.1.        Koncepcja Nowego i Globalnego Podejścia .

1.2.        Standardowe elementy dyrektyw Nowego Podejścia.

1.3.        Przeniesienie dyrektyw Nowego Podejścia na poziom krajowy.

1.4.        Równoczesne zastosowanie dyrektyw.

 

II. Omówienie ustawy / dyrektywy o systemie oceny zgodności.

2.1.        Przepisy ogólne, w tym definicje określone w ustawie.

2.2.        Zakres zastosowania.

2.3.        Zasady nadzoru rynku.

2.4.        Działania związane z nadzorem rynku.

2.5.        Ochrona znaku.

2.6.        System wymiany informacji RAPEX.

 

III. Analiza ryzyka

 

IV. Omówienie dyrektyw Nowego Podejścia i przepisów mówiących o oznaczeniu CE i WEEE

4.0.        Omówienie wszystkich grup wyrobów, które należy oznakować znakiem CE

4.1.        Urządzenia elektryczne projektowane do użytku w określonych zakresach napięć - dyrektywa LVD - dyrektywa 2014/35/UE

4.2.        Kompatybilność elektromagnetyczna - dyrektywa EMC -  2014/30/UE

4.3.        Dyrektywa RoHS II i III - 2011/65/WE oraz 2015/863

4.4.        Dyrektywa ekoprojekt - 2009/125/WE

4.5.        Dyrektywa radiowa - dyrektywa RED - 2014/53/UE

4.6         Dyrektywa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE / ZSEE – dyrektywa 2012/19/UE (przekreślony śmietnik)

 

V. Deklaracja zgodności WE / Deklaracja zgodności UE

VI. Zakres odpowiedzialności i zadania producenta / upoważnionego przedstawiciela / importera w  procesie. Jak sprowadzić wyrób i nie mieć problemów z Urzędem Celnym.

VII. Jakie obowiązki ma wprowadzający do obrotu i wprowadzający do użytku.

VIII. Dokumentacja techniczna.

IX. Forum dyskusyjne, odpowiedzi na pytania.

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium (szkolenie CE online) dotyczących oznakowania CE przeprowadzonych przez jednostkę - CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 


MASZ PYTANIA W SPRAWIE SZKOLENIA / WEBINARIUM DOTYCZĄCEGO WDRAŻANIA OZNAKOWANIA CE
-  ZADZWOŃ tel. 735 790 790  - 

 
W celu dokonania zgłoszenia na webinarium dotyczącego oznakowania CE, prosimy wypełnić poniższy formularz.
Potwierdzenie rejestracji prześlemy na maila, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego). Jeśli go nie otrzymasz zadzwoń tel +48 735 790 790
Wpłaty za szkolenie należy dokonać na 7 dni przed szkoleniem.
 

Jeśli dokonujesz zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych skontaktuj się tel. + 48 735 790 790.

 


 
Pełne namiary do płatności (dane otrzymasz również w potwierdzeniu):
CENTRUM CERTYFIKACJI CECE - Polska ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, Poland, NIP: PL778-010-31-32, REGON: 004852214
Konto (PLN): PL 21 1140 2004 0000 3902 7782 6750, mBank S.​A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Poland, skr. poczt. 728; kod SWIFT: BREX PL PW MBK
                    
Tytuł płatności: 
webinarium - data szkolenia online lub numer faktury pro forma

 

 

Uwaga:
Szkolenia i webinaria dotyczące oznakowania CE prowadzone przez CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, cieszą się dużym zainteresowaniem. Często zdarza się, że dany termin szkolenia wyprzedawany jest wcześniej. Prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniem do ostatniej chwili.

 
Problem z formularzem:
Jeśli masz problem z przesłaniem poniższego formularza, zadzwoń pod numer +48 61 830 81 81 lub napisz maila na adres: webinaria@ce-polska.pl o następującej treści:
 • tytuł i termin webinarium,
 • imiona i nazwiska uczestników,
 • numer kontaktowy,
 • dane firmy (pełna nazwa, adres, NIP)
 • informacja o fakturze proforma jeśli faktura jest konieczna do przelewu

WEBINARIUM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY