INFOLINIA
+48 735 790 790

WEBINAR CE - OZNACZENIE CE dla urządzeń ciśnieniowych (dyrektywa 2014/68/UE) i prostych zbiorników ciśnieniowych (dyrektywa 2014/29/UE)

MIEJSCE WEBINARIUM CE - szkolenie w internecie (potrzebujesz komputera z internetem)
DATA 01.10.2024
GODZINA 9:00 - 15:00
CENA 2680 złotych netto + 23% VAT

PEŁEN TYTUŁ WEBINARIUM CE (szkolenie CE w internecie):

Oznaczenie CE dla producentów i importerów urządzeń ciśnieniowych zgodnych z dyrektywą 2014/68/UE (dyrektywa PED) oraz prostych zbiorników ciśnieniowych zgodnych z dyrektywą 2014/29/UE (dyrektywa SPVD)

 

Webinarium znak CE dla wyrobów ciśnieniowych i prostych zbiorników ciśnieniowych - przeznaczone jest dla:
 • importerów wyrobów podlegających znakowaniu CE pochodzących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • upoważnionych przedstawicieli producentów wyrobów podlegających oznaczeniu CE spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • dystrybutorów,
 • producentów,
 • agencji celnych,
 • urzędów celnych.

 

Każdy uczestnik otrzyma:

 • komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej
 • dostęp do STREFY KLIENTA, z której będzie mógł pobrać aktualne przepisy zasadnicze oraz transponujące je przepisy krajowe, grafiki znaków, przykłady dokumentów
 • certyfikat
 • dostęp do specjalnej INFOLINII dla klientów CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

Charakterystyka webinarium - znak CE dla wyrobów ciśnieniowych (2014/68/UE) i prostych zbiorników ciśnieniowych (2014/29/UE):

 • webinarium powstało w oparciu o problemy napotkane codziennie we wdrożeniach jak i doradztwie w zakresie oznaczenia CE, dlatego jest barometrem rynkowego zapotrzebowania,
 • webinarium pod względem przepisów uaktualniane raz w miesiącu,
 • duża ilość przykładów,
 • profesjonalnie przygotowane materiały (w wersji papierowej i elektronicznej), stanowią przewodnik po procesie certyfikacji,
 • szkolenie przygotowywane jak i przedstawione przez pracowników, którzy każdego dnia spotykają się z problemami klientów, przez co wiedzą na jakie informacje zwracać szczególną uwagę.

 

Cele webinarium:

 • przeprowadzenie procesu oceny zgodności dla wyrobów ciśnieniowych i prostych zbiorników ciśnieniowych (2014/68/UE i 2014/29/UE)
 • przedstawienie możliwości sprowadzania wyrobów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oznaczonych jak i nie oznaczonych znakiem CE)
 • uporządkowanie wiedzy w zakresie oznaczenia CE,
 • porządkowanie działań niezbędnych do zebrania dokumentacji dla oznaczenia CE,
Plan webinarium - oznaczenie ce dla wyrobów ciśnieniowych i prostych zbiorników ciśnieniowych:

Oznaczenie CE dla producentów i importerów urządzeń ciśnieniowych zgodnych z dyrektywą 2014/68/UE (dyrektywa PED) oraz prostych zbiorników ciśnieniowych zgodnych z dyrektywą 2014/29/UE (dyrektywa SPVD)

 

I.            Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej.

 

1.1.        Koncepcja Nowego i Globalnego Podejścia .

1.2.        Standardowe elementy dyrektyw Nowego Podejścia.

1.3.        Przeniesienie dyrektyw Nowego Podejścia na poziom krajowy.

1.4.        Równoczesne zastosowanie dyrektyw.

 

II.           Omówienie ustawy / dyrektywy o systemie oceny zgodności.

 

2.1.        Przepisy ogólne, w tym definicje określone w ustawie.

2.2.        Zakres zastosowania.

2.3.        Zasady nadzoru rynku.

2.4.        Działania związane z nadzorem rynku.

2.5.        Ochrona znaku.

2.6.        System wymiany informacji RAPEX.

 

IV.          Analiza ryzyka

 

V.           Omówienie dyrektyw Nowego Podejścia i przepisów mówiących o oznaczeniu CE

 

VI.          Omówienie dyrektywy 2014/68/UE (dyrektywa PED) - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych

6.1.        Przydatne definicje i normy zharmonizowane.

6.2.        Obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów.

6.3.        Klasyfikacja wyrobów.

6.4.        Moduły oceny zgodności w kontekście PED

6.5.        System zarządzania jakością.

 

VII.        Omówienie dyrektywy 2014/29/UE (dyrektywa SPVD) - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych

7.1.        Przydatne definicje i normy zharmonizowane.

7.2.        Obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów.

7.3.        Klasyfikacja wyrobów.

7.4.        Moduły oceny zgodności w kontekście PED

7.5.        System zarządzania jakością.

 

VIII.        Zakres odpowiedzialności i zadania producenta / upoważnionego przedstawiciela / importera 
                w  procesie. Jak sprowadzić wyrób i nie mieć problemów z Urzędem
 Celnym.

 

IX.          Jakie obowiązki ma wprowadzający do obrotu i wprowadzający do użytku.

 

X.           Dokumentacja techniczna.

 

XI.          Deklaracja zgodności WE / Deklaracja zgodności UE

 

XII.          Forum dyskusyjne, odpowiedzi na pytania.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w webinariach dotyczących oznakowania CE przeprowadzonych przez jednostkę - CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 


MASZ PYTANIA W SPRAWIE WEBINARIUM / SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO WDRAŻANIA OZNAKOWANIA CE
-  ZADZWOŃ tel. 735 790 790  - 

 
W celu dokonania zgłoszenia na webinarium, które dotyczy oznakowania CE, prosimy wypełnić formularz.
Potwierdzenie rejestracji prześlemy na maila, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego). Jeśli go nie otrzymasz zadzwoń tel +48 735 790 790
Wpłaty za webinarium należy dokonać na 7 dni przed szkoleniem.
 

Jeśli dokonujesz zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych skontaktuj się tel. + 48 735 790 790.

 


 
Pełne namiary do płatności (dane otrzymasz również w potwierdzeniu):
CENTRUM CERTYFIKACJI CECE - Polska ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, Poland, NIP: PL778-010-31-32, REGON: 004852214
Konto (PLN): PL 21 1140 2004 0000 3902 7782 6750, mBank S.​A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Poland, skr. poczt. 728; kod SWIFT: BREX PL PW MBK
                    
Tytuł płatności: 
webinarium - data webinarium lub numer faktury pro forma

 

 

Uwaga:
Webinaria dotyczące oznakowania CE prowadzone przez CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, cieszą się dużym zainteresowaniem. Często zdarza się, że dany termin webinarium wyprzedawany jest wcześniej. Prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniem do ostatniej chwili.

 
Problem z formularzem:
Jeśli masz problem z przesłaniem poniższego formularza, zadzwoń pod numer +48 61 830 81 81 lub napisz maila na adres: webinaria@ce-polska.pl o następującej treści:
 • tytuł i termin webinarium,
 • imiona i nazwiska uczestników,
 • numer kontaktowy,
 • dane firmy (pełna nazwa, adres, NIP)
 • adres do wysyłki materiałów, 
 • informacja o fakturze proforma jeśli faktura jest konieczna do przelewu

 

WEBINARIUM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY