INFOLINIA
+48 735 790 790

WEBINAR CE - WYROBY ELEKTRYCZNE i ELEKTRONICZNE, RADIOWE, ORAZ BATERIE (LVD, EMC, RED, ROHS, WEEE, EKOPROJEKT)

MIEJSCE WEBINAR CE - SZKOLENIE W INTERNECIE
DATA 23-07-2024
GODZINA 10:00-15:30
CENA 1950 złotych netto + 23% VAT

PEŁEN TYTUŁ WEBINARU CE (szkolenie znak CE online): 

Oznaczenie CE dla producentów i importerów oraz wprowadzających do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyroby: elektryczne (dyrektywa niskonapięciowa / dyrektywa LVD), elektroniczne (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej / dyrektywa EMC), radiowe (dyrektywa radiowa / dyrektywa RED) oraz dyrektywa ekoprojektu, RoHS i WEEE (ZSEE – zużyty sprzęt elektroniczny)

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń FILM

>>> ZOBACZ FILM O SZKOLENIU CE dla wyrobów elektrycznych, elektronicznych, radiowych i baterii - kliknij w grafikę albo niniejszą informację <<<

 

Webinar znak CE wyrobów elektrycznych, elektronicznych i radiowych - przeznaczone jest dla:

 • producentów wyrobów elektrycznych (LVD 2014/35/UE), elektronicznych (EMC 2014/30/UE), radiowych (2014/53/UE RED),
 • upoważnionych przedstawicieli wyrobów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • importerów wyrobów,
 • dystrybutorów,
 • konstruktorów,
 • konsumentów,
 • kontrolerów.

 

Każdy uczestnik otrzyma:

 • komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej (około 150 stron),
 • dostęp do STREFY KLIENTA, z której będzie mógł pobrać aktualne przepisy zasadnicze oraz transponujące je przepisy krajowe, grafiki znaków CE, przykłady dokumentów,
 • certyfikat,
 • dostęp do specjalnej INFOLINII dla klientów CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

Charakterystyka - webinarium znak CE (wyroby elektroniczne, wyroby elektryczne, wyroby radiowe):
- webinarium powstało w oparciu o problemy napotkane codziennie we wdrożeniach jak i doradztwie w zakresie oznaczenia CE, ROHS, WEEE, i dlatego jest barometrem rynkowego zapotrzebowania,
- duża ilość przykładów,
- profesjonalnie przygotowane materiały (w wersji książkowej i elektronicznej), stanowią przewodnik po procesie certyfikacji,
- webinarium CE przygotowywane jak i przedstawione przez pracowników, którzy każdego dnia spotykają się z problemami klientów, przez co wiedzą na jakie informacje zwracać szczególną uwagę.

 

Szkolenie dotyczące oznakowania CE, kierujemy do:
- producentów wyrobów elektrycznych, elektronicznych i radiowych;
- importerów wyrobów elektrycznych, elektronicznych i radiowych;
- dystrybutorów i upoważnionych przedstawicieli na rynku unijnym;
- specjalistów do spraw bezpieczeństwa'

Oznaczenie CE dla producentów i importerów oraz wprowadzających do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyroby: elektryczne (dyrektywa niskonapięciowa / dyrektywa LVD), elektroniczne (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej / dyrektywa EMC), radiowe (dyrektywa radiowa / dyrektywa RED) oraz dyrektywa ekoprojektu, RoHS i WEEE (ZSEE – zużyty sprzęt elektroniczny)

 

 

1. Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej.

1.1.        Koncepcja Nowego i Globalnego Podejścia.

1.2.        Standardowe elementy dyrektyw Nowego Podejścia i rozporządzeń.

1.3.        Przeniesienie dyrektyw Nowego Podejścia oraz rozporządzeń na poziom krajowy.

1.4.        Równoczesne zastosowanie dyrektyw i rozporządzeń.

 

II. Omówienie ustaw / dyrektyw o systemie oceny zgodności.

2.1.        Przepisy ogólne, w tym definicje określone w ustawach.

2.2.        Zakres zastosowania.

2.3.        Zasady nadzoru rynku.

2.4.        Działania związane z nadzorem rynku.

2.5.        Ochrona znaku.

2.6.        System wymiany informacji RAPEX.

 

III. Analiza ryzyka (na potrzeby oznakowania CE)

3.1         Różne metody analizy ryzyka

3.2         Analiza ryzyka przykłady

 

IV. Omówienie dyrektyw Nowego Podejścia rozporzdzeń i przepisów mówiących o oznaczeniu CE, RoHS, WEEE.

4.1.        Omówienie wszystkich grup wyrobów, które należy oznakować znakiem CE

4.2.        Urządzenia elektryczne projektowane do użytku w określonych zakresach napięć - dyrektywa LVD - dyrektywa 2014/35/UE

4.3.        Kompatybilność elektromagnetyczna - dyrektywa EMC -  2014/30/UE

4.4.        Dyrektywa RoHS II i III - 2011/65/WE oraz 2015/863

4.5.        Dyrektywa ekoprojekt - 2009/125/WE

4.6.        Dyrektywa radiowa - dyrektywa RED - 2014/53/UE 

4.7         Dyrektywa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE / ZSEE – dyrektywa 2012/19/UE (przekreślony śmietnik)

 

V. Deklaracja zgodności UE / Deklaracja zgodności WE

 

VI. Zakres odpowiedzialności i zadania producenta / upoważnionego przedstawiciela / importera w  procesie. Jak sprowadzić wyrób i nie mieć problemów z Urzędem Celnym.

 

VII. Jakie obowiązki ma wprowadzający do obrotu i wprowadzający do użytku.

 

VIII. Dokumentacja techniczna dla znaku CE.

 

IX. Forum dyskusyjne, odpowiedzi na pytania.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium (szkolenie znak CE online) dotyczących oznakowania CE przeprowadzonych przez jednostkę - CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 


MASZ PYTANIA W SPRAWIE SZKOLENIA / WEBINARIUM DOTYCZĄCEGO WDRAŻANIA OZNAKOWANIA CE
-  ZADZWOŃ tel. 735 790 790  - 

 
W celu dokonania zgłoszenia na webinarium dotyczącego oznakowania CE, prosimy wypełnić poniższy formularz.
Potwierdzenie rejestracji prześlemy na maila, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego). Jeśli go nie otrzymasz zadzwoń tel +48 735 790 790
Wpłaty za szkolenie należy dokonać na 7 dni przed szkoleniem.
 

Jeśli dokonujesz zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych skontaktuj się tel. + 48 735 790 790.

 


 
Pełne namiary do płatności (dane otrzymasz również w potwierdzeniu):
CENTRUM CERTYFIKACJI CECE - Polska ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, Poland, NIP: PL778-010-31-32, REGON: 004852214
Konto (PLN): PL 55 1020 4027 0000 1602 1621 9971, PKO Bank Polski Spółpa Akcyjna, ul.Puławska 1, 02-515 Warszawa, Poland; kod SWIFT: BPKO PL PW 
Konto (PLN): PL 21 1140 2004 0000 3902 7782 6750, mBank S.​A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Poland, skr. poczt. 728; kod SWIFT: BREX PL PW MBK
                    
Tytuł płatności: 
webinarium - data szkolenia online lub numer faktury pro forma

 

 

Uwaga:
Szkolenia i webinaria dotyczące oznakowania CE prowadzone przez CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, cieszą się dużym zainteresowaniem. Często zdarza się, że dany termin szkolenia wyprzedawany jest wcześniej. Prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniem do ostatniej chwili.

 
Problem z formularzem:
Jeśli masz problem z przesłaniem poniższego formularza, zadzwoń pod numer +48 61 830 81 81 lub napisz maila na adres: webinaria@ce-polska.pl o następującej treści:
 • tytuł i termin webinarium,
 • imiona i nazwiska uczestników,
 • numer kontaktowy,
 • dane firmy (pełna nazwa, adres, NIP)
 • informacja o fakturze proforma jeśli faktura jest konieczna do przelewu
 • wysyłając maila automatycznie akceptujesz REGULAMIN - kliknij szczegóły

WEBINARIUM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY