INFOLINIA
+48 735 790 790

Regulamin - wydarzenia - znak CE

REGULAMIN WYDARZEŃ DOTYCZĄCYCH ZNAKU CE 2023 / 2024 – CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-POLSKA

§ 1. ORGANIZATOR

1. Organizatorem wydarzeń jest:

Centrum Certyfikacji CECE-Polska

z głównym adresem rejestrowym:

ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, PL, 

NIP:778-010-31-32, REGON: 004852214, 

konto: PL 21 1140 2004 0000 3902 7782 6750 kod SWIFT: BREX PL PW MBK
mBank S.A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Poland, skr. poczt. 728; 

konto: PL 49 2130 0004 2001 0304 9590 0001 kod SWIFT: INGBPLPW
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o.Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Poland

konto: PL 55 1020 4027 0000 1602 1621 9971 kod SWIFT: BPKOPLPW
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna. ul Puławska 1, 02-515 Warszawa, Poland 
 

2. Kontakt do ORGANIZATORA wydarzeń:

2.1 Kontakt telefoniczny: +48 61 830 81 81,

2.2. Kontakt mailowy:   szkolenia@ce-polska.pl i webinar@ce-polska.pl

2.3 Kontakt telefoniczny w sprawie płatności: +48 735 790 790

2.4 Kontakt mailowy w sprawach płatności: faktury@cece-polska.pl

2.5 Adres korespondencyjny:

Centrum Certyfikacji CECE-Polska – wydarzenia

ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, PL

2.6 Kontakt korespondencyjny w sprawach płatności:

Centrum Certyfikacji CECE-Polska – faktury

ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, PL

3. Organizator wydarzeń oświadcza, że jest jednostką kompetentną w zakresie procesów oceny zgodności. Firma prowadzi działalność wdrożeniową, konsultingową, szkoleniową (szkolenia stacjonarne i internetowe) i badawczą w zakresie dyrektyw Nowego Podejścia (znakowanie CE i znak budowlany B).

4. Wydarzenia prowadzą trenerzy z co najmniej 7 letnim doświadczeniem w zakresie oceny zgodność, posiadający wykształcenie wyższe, na co dzień stojący na czele grup doradczych Centrum Certyfikacji CECE-Polska


 

§ 2. UCZESTNIK

1. Uczestnikiem wydarzeń mogą być:

1.1 Osoby prywatne.

1.2 Pracownicy firm.

1.3 Pracownicy administracji rządowej.

1.4 Pracownicy fundacji.

1.5 Pracownicy organizacji non-profit.

1.6 Pracownicy placówek naukowych i badawczych.

2. Organizator wydarzenia może, odmówić przyjęcia zgłoszenia danej osoby lub firmy, bez podania przyczyny.


 

§ 3. WYDARZENIE

1. Wydarzenie – wydarzenie to szkolenie, webinarium, szkolenie online, e-learning, organizowane jednostkę CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, czyli Organizatora.

2. Szkolenie to spotkanie biznesowe organizowane w miejscach takich jak np.: obiekty firmowe, obiekty biznesowe, obiekty publiczne, centra szkoleniowe, centra kongresowe, restauracje, hotele, a także otwarta przestrzeń oraz statki i jachty. Na szkoleniu uczestnik spotyka się osobiście z przedstawicielem lub przedstawicielami organizatora

3. Webinarium / webinar / szkolenie online to spotkania biznesowe na żywo, organizowane w Internecie. Wydarzenia wymagają posiadani odpowiedniego sprzętu prze uczestnika – aktualne wymagania sprzętowe znajdują się - https://www.ce-polska.pl/webinaria-ce-wymagania-sprzetowe


 

§ 4. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni przed wydarzeniem.

2. Organizator może przyjąć zgłoszenie w terminie krótszym niż 7 dni przed wydarzeniem. Wymaga to kontaktu z Organizatorem – numer kontaktowy +48 735 795 795, +48 61 830 81 81, szkolenia@ce-polska.pl, webinar@ce-polska.pl

3. Zgłoszenia na wydarzenie należy dokonywać przez stronę - https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny po wybraniu odpowiedniego wydarzenia (zakładka menu ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA). W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt +48 735 790 790.

4. W przypadku gdyby Państwa przeglądarka nie zgodna z systemem naszej strony www prosimy o kontakt telefoniczny (+48 735 790 790) lub przesłanie na adres mailowy: szkolenia@ce-polska.pl lub webinar@ce-polska.pl następujących danych:

  • tytuł i termin wydarzenia,

  • imiona i nazwiska uczestników,

  • numer kontaktowy,

  • dane firmy (pełna nazwa, adres, NIP)

  • informacja o fakturze proforma jeśli faktura jest konieczna do przelewu.

  • adres pocztowy do wysyłki ewentualnych materiałów drukowanych.


 

§ 5. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

1. Uczestnik może odwołać swoje uczestnictwo w wydarzeniu w terminie dłuższym niż 7 dni roboczych przed jego realizacją. Odwołanie musi wpłynąć na adres mailowy ORGANIZATORA: szkolenia@ce-polska.pl lub webinar@ce-polska.pl.  Odwołanie uczestnictwa z zachowaniem wyżej wymienionych terminów nie wywołuje żadnych kosztów po stronie UCZESTNIKA. Zwrot pieniędzy nastąpi na ustalone konto w terminie 7 dni roboczych od momentu ustalenia danych do zwrotu. Wyjątek stanowią płatności realizowane przez platformę PayU, w przypadku których uczestnik ponosi 100 złotych opłaty operacyjnej.

2. Odwołanie udziału w wydarzeniu, przez uczestnika, w terminie krótszym niż 7 dni roboczych powoduje wystawienie faktury na kwotę zawartą w ogłoszeniu o wydarzeniu na stronie www.ce-polska.pl.

3. W przypadku wydarzeń internetowych (szkolenia online, webinary, e-learning) odebranie materiałów szkoleniowych wysłanych za pośrednictwem kuriera, powoduje brak możliwości odwołania uczestnictwa w danym wydarzeniu.

4. W przypadku wypadków losowych, chorób uczestników szkolenia, ich zgłoszenie może być przepisane na inny termin szkolenia w ciągu roku od daty realizacji wcześniej zarezerwowanego terminu szkolenia. Uczestnik ponosi jedynie koszty obsługi, które nie przekroczą 420 złotych netto + 23% VAT. Koszty mogą być anulowane.


 

§ 6. CENY WYDARZEŃ

1. Ceny wydarzeń zawarte są na stronie internetowej – https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

2. Przesłanie zgłoszenia stanowi gwarancję niezmienności ceny.

3. Ceny wydarzenia poddane są w wartościach netto.

4. Podatek VAT na usługi będące przedmiotem regulaminu to 23%.

5. Centrum Certyfikacji CECE-Polska obsługuje klientów, którzy uzyskali finansowanie ze środków publicznych.

6. Centrum Certyfikacji CECE-Polska obsługuje klientów krajowych i zagranicznych.


 

§ 7. PŁATNOŚCI I FAKTURY

1. Wpłaty za wydarzenie należy dokonać na 7 dni przed jego rozpoczęciem (pieniądze winny być zaksięgowane na koncie organizatora na 7 dni przed szkoleniem) na konto:

Centrum Certyfikacji CECE-Polska, ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, PL,

NIP: 778-010-31-32, REGON: 004852214

konto: PL 21 1140 2004 0000 3902 7782 6750 kod SWIFT: BREX PL PW MBK
mBank S.A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Poland, skr. poczt. 728; 

konto: PL 49 2130 0004 2001 0304 9590 0001 kod SWIFT: INGBPLPW
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o.Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Poland

konto: PL 55 1020 4027 0000 1602 1621 9971 kod SWIFT: BPKOPLPW
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna. ul Puławska 1, 02-515 Warszawa, Poland 

2. Konta wskazane w pkt. 1 dotyczy tylko wpłat w ZŁOTYCH POLSKICH. Wpłaty w innych walutach realizowane są na konta o innych numerach. Wpłaty w EURO lub DOLARACH AMERYKAŃSKICH możliwe po kontakcie z działem księgowości: faktury@ce-polska.pl. Płatności nie mogą być zrealizowane na numery kont podane w niniejszym regulaminie.

3. Organizator może przyjąć zgłoszenie i płatność w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem. Wymaga to kontaktu z Organizatorem – numer kontaktowy +48 735 795 795 lub +48 61 830 81 81. Zgłoszenia realizowane w terminie krótszym niż 7 dni przed wydarzeniem, wymagają dokonania wpłaty w dniu zgłoszenia.

4. Zgłaszający na wydarzenie godzi się na fakturę elektroniczną.

5. Płatności realizowane za pomocą przelewu bankowego lub PayU.

6. Płatności systemu PayU: karty płatnicze Visa, karty kredytowe Visa, karty debetowe Visa, karty płatnicze MasterCard, karty kredytowe MasterCard, karty debetowe MasterCard, BLIK, lub szybkiego przelewu i innych form oferowanych przez system PayU. Za bezpieczeństwo płatności odpowiada PayU.

7. Cena wydarzenia nie uwzględnia kosztów parkingów (w niektórych lokalizacjach parking jest bezpłatny), kosztów dojazdu, kosztów noclegu. Centrum Certyfikacji CECE-Polska może udzielić wparcia w kwestii rezerwacji noclegu, jednak nie organizuje noclegów dla uczestników. Cena wydarzenia nie obejmuje dostepu do sprzętu informatycznego, telefonicznego i dostępu do internetu.


 

§ 8. TERMINY I MIEJSCA WYDARZEŃ

1. Wydarzenia odbywają się w terminach i miejscach ogłoszonych na stronie internetowej, potwierdzonych w odpowiednich wiadomościach (wysłanych pocztą elektroniczną) dostarczonych do osób zgłaszających uczestników szkolenia. Niektóre wydarzenia odbywają się online.

2. Miejsce wydarzenia w wyjątkowych przypadkach może być zmienione w dzień poprzedzający wydarzenie. Nowe miejsce wydarzenia musi być w standardzie nie niższym niż wskazane w ogłoszeniu pierwotnym i znajdować się nie dalej niż 20 km od miejsca szkolenia wskazanego w ogłoszeniu.

3. W wyjątkowych przypadkach szkolenie może być odwołane z winy organizatora. Pieniądze za szkolenie zostaną zwrócone na konto wskazane przez zgłaszającego na szkolenie w terminie 7 dni roboczych lub uczestnik szkolenia może być przepisany na następny termin. Szkolenie może być odwołane na dzień przed terminem realizacji do godziny 12:00.

4. W przypadku kiedy prelegenci nie dojadą na miejsce szkolenia, lub gdy w przypadku webinariów, wystąpi awaria zasilania lub internetu, organizator może opóźnić rozpoczęcie lub zakończenie szkolenia o 3h. Jeśli opóźnienie nie dałoby rezultatów, a wydarzenia nadal nie można by zrealizować, wydarzenie będzie odwołane, a pieniądze zwrócone. Jest możliwość przeniesienia wydarzenia na inny termin  Sytuacje takie nie miały miejsca w całej historii firmy (szkolimy od roku 2004). Organizator zastrzega, że nie ponosi żadnej dodatkowej odpowiedzialności poza zwróceniem kosztów wydarzenia (cena szkolenie lub webinarium).

5. Wystąpienie siły wyższej lub zakazy wprowadzone przez Państwo, w związku z realizowanymi wydarzeniami powodują, przeniesienie wydarzenie przez Organizatora na inny termin. W przypadku kiedy termin nie jest dogodny dla Uczestnika, podaje się mu następne terminy realizacji wydarzeń w najbliższych dwóch latach (co najmniej 3 terminy). W przypadkach zakazów Państwowych Użytkownik może dochodzić swoich praw wobec skarbu Państwa, z pominięciem Organizatora.

6. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii, stanu pandemii, przez Państwo powoduje, przeniesienie wydarzenie przez Organizatora na inny termin. W przypadku kiedy termin nie jest dogodny dla Uczestnika, podaje się mu następne terminy realizacji wydarzeń w najbliższych dwóch latach (co najmniej 3 terminy). W przypadkach wyżej wymienionych sytuacji, Użytkownik może dochodzić swoich praw wobec skarbu Państwa, z pominięciem Organizatora.


 

§ 9. PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Każdemu uczestnikowi wydarzeń realizowanych przez Organizatora, przysługują:

1.1 Materiały szkoleniowe w wersji papierowej lub elektronicznej.

1.2 Dostęp do aktualnych przepisów na co najmniej 2 lata, dzięki udostępnionej STREFIE KLIENTA, na stronie internetowej www.CE-Polska.pl menu STREFA KLIENTA (dostęp do strefy klienta - https://www.ce-polska.pl/web/auth/login hasło i login znajdują się w na odwrocie strony tytułowej materiałów szkoleniowych w wersji papierowej - §4 pkt 1, ppkt 1.1 ),

1.3 Dostęp do INFOLINII CE na co najmniej rok. Numer infolinii znajduje się w materiałach szkoleniowych na odwrocie strony tytułowej oraz w STREFIE KLIENTA. Koszt korzystania z infolinii to koszt zwykłego połączenia krajowego. Strefa klienta i infolinia są usługami dodatkowymi (bonusowymi). Wszelkie zaległości płatnicze wobec CECE-Polska (nawet jeśli dotyczą innych usług firmy) mogą skutkować natychmiastowym anulowaniem usługi INFOLINII i STREFY KLIENTA. Usługi infolinii i strefy klienta, nie muszą być wznowione po uregulowaniu płatności.

1.4 Uczestniczenie w DYSKUSJI bezpośrednio po wydarzeniu (w dniu wydarzenia).

2. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z:

2.1 Przerwy kawowej (tylko w szkoleniach stacjonarnych, nie dotyczy webinariów).

2.2 Przerwy lunchowej (tylko w szkoleniach stacjonarnych, nie dotyczy webinariów).

3. Każdy uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT wydany przez Centrum Certyfikacji CECE-Polska ważny na okres co najmniej jednego roku.

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uzupełnia ankiety po wydarzeniu.

5. Uczestnicy wydarzeń nie mogą utrwalać wydarzenia bez pisemnej zgody Organizatora.

6. Zabrania się także rozpowszechniania i powielania materiałów z wydarzenia w formie elektronicznej papierowej i każdej innej.

7. Uczestnik wydarzenia, może być niewpuszczony na wydarzenie, jeśli spóźni się więcej niż godzinę.

8.Uczestnik godzi się na utrwalanie szkolenia / webinarium. Utrwalanie szkoleń stacjonarnych może odbywać się za pomocą kamer i mikrofonów na sali szkoleniowej. Utrwalanie webinariów realizowane jest za pomocą kamer i mikrofonów uczestnika webinarium. Materiały utrwalone mogą być wykorzysta dla celów szkoleniowych dla pracowników Organizatora, lub dla celów sprawdzania czy w wydarzeniu uczestniczy zgłoszona ilość uczestników.

9. W webinarium mogą wziąć udział tylko osoby zgłoszone u Organizatora. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące uczestników lub ich ilości, spowodują nałożenie kary w wysokości 3 trzykrotności stawki za wydarzenie, za każdą niezgłoszoną osobę. Płatność dotycząca incydentu musi być uregulowana w terminie 7 dni na konto Organizatora. Jednocześnie organizator może wyrzucić uczestnika wydarzenia, w trybie natychmiastowym, bez podawania przyczyny i oddawania pieniędzy za wydarzenie.


 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

1. Centrum Certyfikacji CECE-Polska działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane uczestnika wydarzenia są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji wydarzeń i późniejszych usług i ofert z nim związanych.

3. Centrum Certyfikacji CECE-Polska z siedzibą przy ul. Komornickiej 56, w Poznaniu, PL (60-101 Poznań, PL) zwane dalej CECE-Polska, jest administratorem Państwa danych osobowych.

4. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, otrzymasz po napisaniu do naszego Inspektora Danych Osobowych:

  • adres email: bezpieczne_dane@cece-polska.pl

  • adres pocztowy: Inspektor Danych Osobowych Grupy CECE-Polska ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań. PL.

5. Dane osobowe otrzymujemy od uczestnika wydarzenia, lub od osoby, która dokonuje zgłoszenie na wydarzenie w imieniu uczestnika wydarzenia.

6. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich dany osobowych.

7. Jeśli zgłoszenia na szkolenie, dokonuje osoba trzecia, jest zobowiązana do poinformowania zgłaszanego i uzyskania od niego zgody na przetwarzanie danych przez CECE-Polska.

8. Jeśli Twoje dane podała osoba trzecia, zostały podane omyłkowe, zostaną usunięte w ciągu roku.

9. Więcej informacji o RODO - >>>kliknij<<<

10. Dane pozostawione w platformie ClickMeeting, operatora wydarzeń internetowych Centrum Certyfikacji są także poddane ochronie RODO. ClickMeeting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535. Inspektor Danych osobowych z ramienia ClickMeeting Sp z o.o.

  • e-mail: privacy@clickmeeting.com

  • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ClickMeeting Sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk


 

§ 11. REKLAMACJE

1. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od realizacji szkolenia. Reklamacje prosimy wysyłać na adres korespondencyjny: Centrum Certyfikacji CECE-Polska – REKLAMACJE, ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, PL