INFOLINIA
+48 735 790 790

Klasa C6 systemów bezzałogowych statków powietrznych

Klasa C6 systemów bezzałogowych statków powietrznych - znak CE

 

KLASA C6 SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - ZNAK CE

Rys.1 Klasa C6 - rozporządzenie delegowane 2019/945 i rozporządzenie delegowane 2020/1058 

 

Bezzałogowy system powietrzny klasy C6 spełnia następujące wymogi:

SBSP klasy C6 musi spełniać wymogi określone dla klasy C3 z wyjątkiem wymogów określonych  pkt 2, 7, 10 - KLIKNIJ

 

Musi też dodatkowo spełniać następujące wymogi:

1) jego maksymalna prędkość względem ziemi dla lotu w poziomie wynosi nie więcej niż 50 m/s;

2) jeżeli jest wyposażony w funkcję świadomości przestrzennej, spełniać wymogi części 4 pkt 10;

3) podczas lotu przekazywać pilotowi bezzałogowego statku powietrznego jasne i zwięzłe informacje o położeniu w przestrzeni bezzałogowego statku powietrznego, jego prędkości i wysokości nad poziomem terenu lub punktem startu;

4) zapewniać środki zapobiegania przekraczaniu przez bezzałogowy statek powietrzny pionowych i poziomych limitów programowalnej przestrzeni operacyjnej;

5) umożliwiać pilotowi bezzałogowego statku powietrznego zakończenie lotu bezzałogowego statku powietrznego w sposób:

a) niezawodny, przewidywalny i niezależny od automatycznego systemu kontroli lotu i naprowadzania oraz niezależny od środków zapobiegania przekraczaniu przez bezzałogowy statek powietrzny pionowych i poziomych limitów, zgodnie z wymogami pkt 4; dotyczy to również aktywacji tego narzędzia; oraz

b) wymuszający opadanie bezzałogowego statku powietrznego i zapobieganie jego aktywnemu przemieszczaniu się w płaszczyźnie poziomej;

6) zapewniać środki programowania toru lotu bezzałogowego statku powietrznego;

7) zapewniać pilotowi bezzałogowego statku powietrznego w sposób ciągły możliwość monitorowania jakości łącza sterowania i kontroli oraz odbierać ostrzeżenie, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo przerwania łącza lub jego pogorszenia w stopniu zagrażającym bezpiecznemu prowadzeniu operacji, i kolejne ostrzeżenie w przypadku przerwania łącza; oraz

8) oprócz informacji określonych w części 4 pkt 15 lit. a), zawierać w instrukcjach producenta:

a) opis sposobu zakończenia lotu zgodnie z wymogami pkt 5;

b) opis środków zapobiegania przekraczaniu przez bezzałogowy statek powietrzny pionowych i poziomych limitów przestrzeni operacyjnej oraz wielkości przestrzeni awaryjnej potrzebnej do uwzględnienia błędu oceny pozycji, czasu reakcji i zakresu manewru korekcyjnego; oraz

c) odległość, jaką bezzałogowy statek powietrzny najprawdopodobniej pokona po uruchomieniu środków mających na celu zakończenie lotu, określonych w pkt 5, i którą operator SBSP ma uwzględniać przy określaniu strefy buforowej dla ryzyka na ziemi.

 

 

 

Szkolenie znak CE - DRONY - BEZZAŁOGOWE SYSTEMY POWIETRZNE +48 735 790 790

 

Na podstawie przepisów odniesienia:

  • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich
  • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1058 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/945 w odniesieniu do wprowadzenia dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych
  • Chcesz zapoznać się z przepisami i oznakowaniem CE - KLIKNIJ

 


 

Chcesz przeprowadzić proces oceny zgodności drona? Chcesz przeprowadzić proces oceny zgodności systemów bezzałogowych statków powietrznych? Zapraszamy na szkolenie dotyczące znaku CE dla systemów bezzałogowych statków powietrznych / znak CE dla dronów – KLIKNIJ

 

Chcesz dowiedzieć się więcej skorzystaj z Europejskiego Punktu Konsultacyjnego +48 735 790 790.

 


 

 

CECE-Polska DRONY BEZZAŁOGOWE SYSTEMY POWIETRZNE                                   Znak CE - drony i bezzałogowe systemy powietrzne

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE na dzień 7 marca 2022 – 202203071112 – tekst przygotowany przez biuro prasowe Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

Przygotował: Jędrzej Borowiak - dla PR CECE-Polska