Zbudowaliśmy bardzo estetyczną i obszerną stronę www z możliwością obsługi mobilnej. Strona pokazuje naszą szeroką ofertę w zakresie działań związanych z oznaczeniem CE, w której wyróżniamy cztery podstawowe zakresy działań:

doradztwo w zakresie znaku CE,

szkolenia w zakresie znaku CE i dyrektyw Nowego Podejścia,

badania wyrobów,

kompleksowe wdrażanie oznakowania CE.

 

Nasza nowa strona, jest jednak głównie ogromną bazą wiedzy o oznaczeniu CE, dyrektywach Nowego Podejścia i  procesach oceny zgodności.  Na stronie znajdziecie Państwo między innymi:

wszystkie przepisy i wykazy norm zharmonizowanych w zakładce DYREKTYWY,

przykładowe deklaracje zgodności UE, deklaracje zgodności WE, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje zgodności, krajowe deklaracje właściwości użytkowych w zakładce DEKLARACJE ZGODNOŚCI,

definicje związane z procesami oceny zgodności w zakładce SŁOWNIK,

różne porady w zakładkach PODSTAWY i PORADNIKI

dostęp do ogólnopolskiej infolinii informacyjnej w sprawach oznakowania CE w zakładce EUROPEJSKI PUNKT KONSULTACYJNY +48 735 790 790,

informację o naszych szkoleniach w zakładce SZKOLENIA,

nowością jest także STREFA KLIENTA.

 

Zapraszamy do korzystania z naszej nowej strony www.CE-Polska.pl oraz naszych blogów:

www.CE-budownictwo.pl

www.CE-maszyny.pl

www.CE-poradnik.pl